Изабери језик:
Тема броја

ПРОТИВРЕЧНОСТИ ДЕМОКРАТСКИХ МОДЕЛА

ИСТОРИЈСКИ БИЛАНС И БУДУЋНОСТ ДЕМОКРАТИЈЕ

Сажетак

Демократија у свом либералном, данас доминантном виду, упркос свом ширењу, инклинира историјском заласку, пре свега због своје потчињености профиту. Услед тога настаје незадржива редукција њеног садржаја на процедуру. Њене социјалне и моралне саставнице у највећем броју случајева или се маргинализују, или поништавају. Запоставља се кључно питање њене сврхе и њеног смисла. Светска политичка кретања и начини организације јавног живота нису у знаку опште прихваћености, нужног раста и неизбежне историјске победе либералне демократије. Ипак, и поред свих својих великих ограничења, она је допринела нестанку, или, бар, смањењу тиранских режима. Услед дубоке и трајне кризе неолибералног капитализма и њених последица, које битно утичу и на стање либералне демократије, јачају могућности настанка новог таласа маскираних и отворених ауторитарних, чак и (нео)тоталитарних система, али и радикалне демократије. Епохална збивања, пре свега нова историјска неизвесност, “криза живљења” и ризици глобалног карактера отварају питање потребе и реалних изгледа демократско-либералног социјализма.

кључне речи:

Референце

  1. Алба Рицо, С., ”Надмоћ капитализма”, Нови пламен, Загреб, март, 2009.
  2. Бадју, А., “Живот са идејом наспрам ничега”, НИН, 28 децембар, 2008.
  3. Бобио, Н., Будућност демократије, одбрана правила игре, Филип Вишњић, Београд, 1990.
  4. Флајнер, С. Т., Људска права и људско достојанство, Гутенбергова галаксија, Београд-Ваљево, 1996.
  5. Цветићанин, Н., “Критика идеолошког пуританства – деконструкција појмова левице и деснице”, зборник Померамо границе, Институт друштвених наука у Београду, Београд, 2007.
  6. Кангрга, М., Национализам или демократија, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци Нови Сад, 2002.
  7. Канингам, М., Теорије демократије, критички увод, Филип Вишњић, Београд, 2003.
  8. Козомара, М., Четири предавања о уму, Плато, Београд, 2006.
  9. Красин, Ју., “Сацијаљизм в трансформирујушћемсја обшћестве”, Свабоднаја мисљ, но. Масква, 2008.
  10. Лаш, К., Побуна елита и издаја демократије, Светови, Нови Сад, 1996.
  11. Мандел, Е., “Социјализам и будућност”, Нови пламен, Загреб, 2009.
  12. Малденбаум, М., Идеје које су освојиле свет, Филип Вишњић, Београд, 2004.
  13. Сартори, Ђ., Демократија – шта је то, ЦИД, Подгорица, 2001.
  14. Васовић, В., Савремене демократије, Службени гласник, Београд, 2006.
  15. Вујачић, И., “Адам Смит”, зборник Теоретичари либерализма, Службени гласник, Београд, 2007.
  16. Вујачић, И., “Дејвид Хјум”, зборник Теоретичари либерализма, Службени гласник, Београд, 2007.

   

периодика Српска политичка мисао 3/2009 УДК: 321.7 11-34
ç