Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ИСЛАМИЗАЦИЈА И ДВОВЕРЈЕ КОД НАШИХ МУСЛИМАНА

Сажетак

Овај рад је део ширих ауторових истраживања фено­мена исламизације нашег народа и доста присутног синкретизма за време османлијске владавине у нашим земљама. Посебну специфичност је тај друштвено-историјски процес имао у областима Старе Рашке (Полимље, Колашин, Пештер, Бихор) с обзиром на њен геополитички положај, сеобе, миграционе и демографске процесе узроковане турско-османским освајањима и вишевековном владавином. И поред радикалне исламизације у 18. веку остаци хришћанских традиција су се одржале дуго, па и до данашњих дана. Чак је дуго било присутно и двоверје, најчешће прикривено, мада су жене то мање криле, јер су биле тврдокорније у пређашњој вери.

 

кључне речи:

Референце

  1. Влаховић, Петар, Српска и муслиманска традиција у пријепољском крају, Сеоски дани Сретена Вукосављевића бр. XV, Дом културе, Пријепоље, 1993.
  2. Екмечић, Милорад, Дуго кретање између клања и орања, Завод за уџбенике, Београд 2008.
  3. Zirojević, Olga, Srbija pod turskom vlašću 1459-1804, Beograd 2007.
  4. Zirojević, Olga, Islamizacija na južnoslovenskom prostoru, Beograd 2003.
  5. Иналџик, Халил, Османско Царство (Класично доба 1300-1600), СКЗ, Београд 1974.
  6. Караматијевић, Јевстатије, Прота, Кроз Стари Влах, Шабац 2007.
  7. Караџић, Вук, Први и Други српски устанак, Београд 1974.
  8. Kraljčić, Tihomir, Kalajev režim u Bosni i Hercegovini (1882-1903), Sa­rajevo 1987.
  9. Kur ’an časni, Zagreb 1969.
  10. Миљковић, Ема, Муслиманство и богумилство у историографији, Зборник радова, Босна и Херцеговина од средњег века до најновијег времена, Историјски институт САНУ, Београд 1994.
  11. Мишић, Синиша, Насељеност Полимља у средњем веку, Милешевски записи бр. 6, Музеј у Пријепољу, Пријепоље, 2004.
  12. Мушовић, Ејуп, Пријепоље и Милешево у путописима XVI и XVII века, Сеоски дани Сретена Вукосављевића, бр. XIV, Дом револуције, Пријепоље 1992.
  13. Мушовић, Ејуп, Муслимани Црне Горе, Музej „Рас“, Нови Пазар 1997.
  14. Мушовић, Ејуп, Етнички процеси и етничка структура становништва Новог Пазара, Етнографски институт САНУ, Београд, 1979.
  15. Петровић, Ж. Петар, Рашка I, САНУ, Београд 1984.
  16. Радонић, Јован, Римска курија и јужнословенске земље од XVI до XIX века, САН, Београд 1950.
  17. Самарџић, Радован, Друга похара Милешеве, Деоски дани Сретена Вукосављевића бр. IV, Општина Пријепоље и ОЗО, Пријепоље, 1976.
  18. Селимовић, Салих, Срби муслимани и њихова денационализација у: Прилози пореклу исламизацији, миграционим и демографским процесима у Рашкој области, Институт за политичке студије, Београд 2012.
  19. Селимовић, Салих, Хришћанске традиције код муслимана на Сјеничко-пештерској висоравни, Зборник Историјског музеја Србије бр. 31, Београд 2003.
  20. Селимовић, Салих, Култ св.Саве и муслимани, Саопштење на међународном научном скупу поводом 800-те годишњице манастира Милешеве, Пријепоље, 2012.
  21. Селимовић, Салих, Ток и неке карактеристике ислмаизације у Рашкој области, Зборник радова „Срби муслиманске вероисповести“, Институт за политичке студије, Београд 2012.
  22. Терзић, Славенко, Историја Пљеваља, Пљевља, 2009.
  23. Ћерић, Салем, Муслимани српскох-рватског језика, Сарајево, 1968.
  24. Šabanović, Hazim, Popis Krajišta Isa-bega Ishakovića, Orijentalni insti­tut, Sarajevo 1964.
  25. Hadžijahić, Muhamed, Sinkretistički elementi u islamu u BiH, Prilozi za orijentalnu filologiju, Sarajevo 1980.

  КАЗИВАЧИ:

  1. Зорнић Ејуп, Зорнић Милорад, Зорнић Лемић Медо, Муховић Де­стан, Никшић Адем, Тарић Алија и Тарић Емро.

   

периодика Политичка ревија 2/2013 УДК: 28-767(=163.41) 227-241
ç