Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА КОСОВСКОГ ПИТАЊА И ЊЕН УТИЦАЈ НА ПОТОЊЕ ДОГАЂАЈЕ НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ

Сажетак

Основни циљ ове студије јесте да са историјско-политиколошког и међународноправног аспекта осве­тли ситуацију на Косову и Метохији у периоду интернационализације косовског питања. Биће детаљније анализирани сви важнији донесени документи и преговори вођени током целе 1998. године, која се сматра преломном за даљи развој косовског питања. Став међународне заједнице према овом питању је од изузетног значаја и он се мора озбиљно узети у разматрање. Међународна заједница је свакако имала своје инте­ресе на Косову и Метохији, који су превазилазили непомирљивост ставова страна у сукобу. Била је толерантнија према терористичким активностима Ослободилачке војске Косова, а оштрија према ангажовању полицијских и војних снага Савезне Републике Југославије. Саобразно овоме, постоји и асиметричност у међународноправним обавезама српске и албанске стране. Изнад свега се тежило објективној анализи положаја све три стране албанске, српске и међународне заједнице.

 

кључне речи:

Референце

  1. Auersvald Philip and David, The Kosovo Conflict: A Diplomatic History through Documents, Kluwer Law International, Cambridge/the Hague, 2001.
  2. Гускова Јелена, Југословенска криза и Русија, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 1996.
  3. Haas Richard, Intervention: The Use of American Military Force in the Post-Cold War period, Brookings, 1999.
  4. Ковачевић Живорад, САД и југословенска криза, Центар за антиратну акцију, Београд, 2000.
  5. Ковачевић Живорад, Америка и распад Југославије, „Филип Вишњић“/ФПН, Београд, 2007.
  6. Лутовац Зоран, Мањине, Кебс и југословенска криза, Институт друштвених наука, Београд, 1995.
  7. Марковић Брана, Југословенска криза и свет – хронологија догађаја, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2000.
  8. Нај Џозеф С, Парадокс америчке моћи, БМГ, Београд, 2004.
  9. Nation Craig, Wars in Balkan, Strategic Studies Institute, US Army War College, 122 Forbes, 2003.
  10. Симић Предраг, Пут у Рамбује, Неа, Београд, 2000.
  11. Department of State, Statement by Secretary of State Albright, Press Re­lease, September 23, 1998.
  12. Међународна кризна група, Србија: фактор Милошевић, Извештај ИЦГ, Сарајево 28. фебруара 1998.
  13. United Nations, Statement by the Spokesman for United Nations Secre­tary General Annan, Press Release, October 13, 1998.
  14. UN Security Council, Resolution S/RES/1160, March 31, 1998.
  15. UN Security Council, Resolution S/RES/1199, September 23, 1998.
  16. UN Security Council, Resolution S/RES/1203, October 24, 1998.
  17. The Daily Telegraph, 1998.
  18. Данас, 1998.
  19. Le Quotidien, 1998.
  20. Политика, 1998.
  21. The New York Times, 1998.
  22. The Washington Post,
периодика Политичка ревија 1/2011 УДК: 341.218(497.115):327 255-275
ç