Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

ХОМОСЕКСУАЛИЗАМ И ПОПУЛАРНА КУЛТУРА

Сажетак

Аутор полази од констатације да је популарна култура у последњих двадесетак година постала један од најважнијих инструмената за промоцију хомосексуализма. Њена улога је двострука: с једне стране она је највише помогла да се хомосексуалне вредности и стилови живота инкорпорирају у друштвени мејнстрим, али је у исто време управо у њој најуочљивије колико је мода хомосексуализма брзо напредовала и раширила се у последњих двадесетак година. Најпре се прави преглед третмана хомосексуализма у популарној култури пре 1990. која се узима као преломна година. Уочава се да је хомосексуална тематика тек повремено улазила у уметнички и поп-културни мејнстрим а да је углавном опстајала у оквирима алтернативне уметности. Велики и брзи обрт дешава се деведесетих кад хомосексуализам од непожељне и неприхватљиве праксе прераста у моду. Аутор се фокусира на механизме којима је овај обрт остварен. Последњи део текста прати овај развој у Србији. Констатује се да су методи и резултати исти као и у западним земљама.

 

кључне речи:

Референце

  1. Altman, D., ”On global Queering”, Australian Humanities Review, 2, July, 1996.
  2. Антонић, С., „Геј покрет и борба за признатост”, Нова српска политичка мисао, вол. 19, бр. 1-2, 2011, Београд, стр. 7-38,
  3. Антонић, С., ”Gay agenda, мит или стварности”, Теме, бр. 3, 2011, Ниш, стр. 891919.
  4. Бентам, Џ., Одбрана хомосексуалности, приредила Сања Бојанић Милутиновић, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци, 2010.
  5. Boswell, J., Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality, Univer­sity of Chicago Press, 1980.
  6. Gross, L., ”Out of the mainstream: Sexual minorities and the mass me­dia”, G.Dines, J.M. Humez (ур.), Gender, Race and Class in Media: A text-reader, Sage, Thousand Oaks, 1995.
  7. Димитријевић, В., „Учење православне цркве о хомосексуализму: грех или ’полна оријентација’” , Нова српска политичка мисао, вол. 19, бр. 1-2, 2011, Београд, стр. 121-138.
  8. Димитријевић, О., „То је нека опасна међународна банда…”, QT, бр. 3-4, 2010, стр. 322 -337.
  9. Ђурковић, М., Диктатура, нација глобализација, ИЕС, Београд, 2002.
  10. Ђурковић М., «Идеолошки и политички спорови око популарне музике у Србији», Филозофија и друштво, бр. 25, 2004, стр. 271-284, Београд.
  11. Ђурковић, М., Капитализам, либерализам и држава, Филип Вишњић, Београд, 2005.
  12. Жижек, С., «Баук и даље кружи», Реч, Београд, бр. 56/2, децембар, 1999.
  13. Закон о забрани дискриминаације, Службени гласник републике Србије, 22/2009, 2009.
  14. Карлеуша, Ј., «Отворите свој ум», Курир, 10. 2010.
  15. Kirk, M, Erastes, P, “Overhauling of straight America”, Guide Magazine, November, 1987.
  16. Kirk, М., Madsen, H., After the Ball – How America will conquer its fear and hatred of .Gays in the 1990s, Plume, 1990.
  17. Кошичек, М., У оквиру истог спола, Младост, Загреб, 1986.
  18. Кроња, И., „Хомосексуалност на филму”, QT, бр. 3-4, 2010, стр. 301-­321
  19. Јанковић, С., „О хомосексуалности, педофилији и закону о забрани дискриминације”, у Нова српска политичка мисао, вол 19, бр. 1-2, 2011, Београд, стр. 99-120.
  20. Маљковић, Д., „Како хулиганизовати непријатеља”, Нова српска по­литичка мисао, вол 19, бр. 1-2, 2011, Београд, стр. 39-50.
  21. McLelland, М., ”Kamingu Auto: Homosexuality and Popular Culture in Japan”, Asian Homosexualities, International Institute for Asian Studies Newsletter, no. 29, 2002, стр. 7.
  22. Mohler, A. J., “After the Ball–Why the Homosexual Movement Has Won”, Free Republic, 2004, http://www.freerepublic.com/focus/f-religion/1147428/posts
  23. Музил, Р., Пометње младог Терлеса, Народна књига, Београд, 1963.
  24. Нешић, Б., (пр.), Глобално загејавање: тоталитарна идеологија хомосексуализма, Срски сабор Двери, Београд, 2012.
  25. Полимац, Н., „Геј моменти у Ју кинематографии”, Јутарњи лист, 12. 5. 2007.
  26. Prono, L., Encyclopedia of Gay and Lesbian Popular Culture, Greenwo­od Press, 2007.
  27. Савић, М., (ур.), Читанка: од А до Ш о лезбејским и геј људским пра­вима, Лабрис, Београд, 2009.
  28. Фуко, М., Историја сексуалности Воља за знањем, Карпос, Лозница, 2006.
  29. Crompton, L., Homosexuality and civilization, The Belknap Press, 2003.
  30. Чоловић, И., Етно, XX век, Београд, 2006.
  31. Џагоуз, А., Queer теoрuја: увод, Центар за женске студије, Београд, 2007.
  32. QT, бр. 1-2, Београд, 2010.
  33. QT, бр. 3-4, Београд, 2010.
периодика Политичка ревија 3/2013 УДК: 316.837:316.7(497.11) 165-190
ç