Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ХЛАДНИ РАТ И ДРЖАВОЦЕНТРИЧНИ КОНЦЕПТ БЕЗБЕДНОСТИ: ИСКУСТВА И ПАРАЛЕЛЕ

Сажетак

У раду се обрађује тема Хладног рата као посебног система међународних односа у периоду од 1945. до 1991. године, концепт безбедности и односи великих сила и блокова. Структура међународног система током Хладног рата била је биполарна, пошто није било довољно јаких других великих сила да организују мултиполарни систем. Постојале су и државе које су биле изван домашаја суперсила, али је преовлађујућа структура међународног система била биполарна. Процедуре које су биле опште прихваћене су застрашивање (одвраћање) и управљање кризама да не би ескалирале у нуклеарни сукоб ширих размера. Хладни рат као посебан међународни систем оличен је доминантним оквиром у коме се организују и дешавају међународни послови али и унутрашња политика, који не обликује све али обликује многе ствари. Концепт безбедности у Хладном рату био је државоцентрични. Аутори стога анализирајући Хладни рат и државоцентрични концепт безбедности закључују да се данас у време мултиполарног света појављују његови „обриси“, а каткад се стиче утисак да још увек траје са свим својим обележјима и принципима. У години у којој се обележава тридесет година од званичног краја Хладног рата (распад СССР децембра 1991. године) аутори скрећу пажњу научне и стручне јавности на важност његовог проучавања и резимирање искустава и паралела.

кључне речи:

Референце

  • Белоусова, Ксения Андреевна. 2017. “Кто виноват в «холодной войне” в Актуальные проблемы новой и новейшей истории зарубежных стран: Материалы ежегодной научной сессии кафедры новой и новейшей истории МПГУ, oтв. ред. А. М. Родригес-Фернандес, М. В. Пономарев, С. Ю. Рафалюк. Москва: МПГУ.
  • Бергнер, Џефри. 1994. Нови светски поредак: Нове супер силе Немачка, Јапан и САД. Београд: Белетра.
  • Бжежински, 3бигњев. 1999. Велика шаховска табла. Подгорица: ЦИД.
  • Вигњевић, Марко. 2020. „Савремена реафирмација Монроове доктрине.“ Политичка Ревија 63 (1): 135–157. doi: 10.22182/pr.6312020.5.
  • Вукадиновић, Радован. 1983. Хладни рат и Европа. Загреб: Аугуст Цесарец.
  • Вукадиновић, Радован. 2001. Међународни политички односи. Загреб: Агенција за комерцијалну делатност.
  • Вукадиновић, Радован. 2004. Међународни односи од Хладног рата до глобалног поретка. Загреб: Политичка култура.
  • Вуковић, Небојша. 2007. Логика империје: Николас Спајкман и савремена америчка геополитика. Београд: Конрас, Нација прес.
  • Гедис, Л. Џон. 2003. Хладни рат: ми данас знамо. Београд: Клио.
  • Јевтић, Драган. 2017. „Безбедносне последице процеса глобализације после Хладног рата“. Докторска дисертација. Универзитет у Београду: Факултет политичких наука.
  • Кегли В. Чарлс Јуниор, Виткоф Р. Јуџин. 2006. Светска политика – Тренд и трансформација. Београд: Прометеј.
  • Кенеди, Пол. 2007. Успон и пад великих сила. Подгорица: ЦИД.
  • Купер, Роберт. 2007. Распад нација: поредак и хаос у 21. веку. Београд: Филип Вишњић.
  • Мијалковић, Саша. 2011. Национална безбедност. Београд: Криминалистичко-полицијска академија.
  • Миршајмер, Џон. 2009. Трагедија политике великих сила. Београд: Чигоја штампа.
  • Мићовић, Војислав. 2002. Глобализација и нови светски поредак. Београд: Чигоја штампа.
  • Нај, Џозеф. 2006. Како разумевати међународне сукобе. Београд: Стубови културе.
  • Петрановић, Бранко. 1990. Историја Југославије. Београд: Нолит.
  • Политичка енциклопедија. 1975. Београд: Савремена администрација.
  • Радојевић, Слободан М. 2017. „Улога поморских и ваздухопловних снага НАТО у Средоземљу после Хладног рата“. Докторска дисертација. Универзитет у Београду: Факултет политичких наука.
  • Радојевић, Слободан М. 2018. „Однос политике и стратегије: реафирмација стратегијских студија?” Српска политичка мисао, 62 (4): 77−94. doi: 10.22182/spm.6242018.4.
  • Робинсон, Вилијам И. 2012. Подстицање полиархије: глобализација, интервенција САД и хегемонија. Београд: Службени гласник.
  • Симић, Р. Драган. 2002. Наука о безбедности – савремени приступи безбедности. Београд: Службени лист СРЈ, Факултет политичких наука.
  • Чехулић-Вукадиновић, Лидија. 2003. Еуроатлантизам и савремени међународни односи. Загреб: Политичка култура.
  • Шулцингер Роберт Д. 2011. Америчка дипломатија од 1900. године. Београд: Чигоја штампа.
  • Bennett, A. Leroy, Oliver, K. James. 2004. Međunarodne organizacije: načela i problemi. Zagreb: Politička kultura.
  • Fighting a New Cold War?” Foreign Affairs, September/October. https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2019-08-12/sources-chinese-conduct.
  • Kaplan, D. Robert. 2019. “A New Cold War Has Begun.” Foreign Policy, January 7, 2019. https://foreignpolicy.com/2019/01/07/a-newcold-war-has-begun/.
  • Mearsheimer J. John. 1990. “Why We Will Soon Miss the Cold War.” The Atlantic Monthly, 266 (2): 35–50.
  • Mearsheimer J. John. 2021. „ThinkFest 2021: Why a Cold War between China and the United States is Inevitable.” https://www.youtube.com/watch?v=JpFfyoIlQ50.
  • Paterson, Thomas. 1998. Meeting the Communist Threat. New York: Oxford University press.
  • Pechatnov, Vladimir O. 1995. The Big Three After World War II: New Documents on Soviet Thinking about Post-War Relations with the United States and Great Britain Cold War International History Project. Washington: Woodrow Wilson International Center for Scholars.
  • Stanarević, Svetlana, i Filip Ejdus. 2009. Pojmovnik bezbednosne kulture. Beograd: Centar za civilno-vojne odnose.
  • Tatalović, Siniša. 2010. „Predgovor.“ U Suvremene sigurnosne studije, ur. Alan Collins. Zagreb: Politička kultura.
  • Tomić, Aleksandra. 2015. „OEBS i savremeni bezbednosni izazovi.“ OEBS i savremeni bezbednosni izazovi, 119-129.
  • Vestad, Arne О. 2008. Globalni Hladni rat. Beograd: Arhipelag.
  • Vestad, Arne О. 2019, “The Sources of Chinese Conduct: Are Washington and Beijing Fighting a New Cold War?”, Foreign Affairs. September/October 2019.
  • Vojni leksikon. 1981. Beograd: Vojnoizdavački zavod.
  • Walker, Martin. 1995. The Cold war: A history. Macmillan.
  • Walker, Samuel J. 1981. “Historians and Cold War Origins: The New Consensus.” In American Foreign Relations: A Historical Review, eds. Gerald K. Haines and J. Samuel Walker, 207−236. Westport, Connecticut: Greenwood Press.
  • Weawer, Ole. 1996. „European security identities.“ JCMS: Journal of Common Market Studies, 34 (1): 103−132. doi: 10.1111/j.1468-5965.1996.tb00562.x.
Политичка ревија 4/2021 4/2021 УДК 327.54:355.02(100)“1945/1991“ 129-151
ç