Изабери језик:
Тема броја

ГЛОБАЛНИ ОДНОСИ

ГЛОБАЛНЕ ПРОМЕНЕ И ОДРЖИВ РАЗВОЈ

Сажетак

Нови милениј обележава прелаз из доба глобализације у доба глобалности. У таквом добу појединачне акције, локална трговина и национална политика имају глобални утицај. Да би одговориле изазовима животне средине и развоја, државе су, преко глобалних организација, одлучиле да успоставе ново глобално партнерство. Ово партнерство обавезује све државе на континуиран и конструктиван дијалог. Један од облика партнерства је одрживи развој усмерен према здравој економској политици и управљању, ефикасној и предвидљивој јавној управи и заштити животне средине у доношење одлука и напредак ка демократској влади.
У раду се указује да се капацитет релевантних органа, организација и тела Уједињених нација, међународних и регионалних међувладиних тела, невладиних организација и локалних заједница треба повећати како би се остварили циљеви одрживог развоја, познати и као глобални циљеви јер њихово постизање подразумева глобалне промене са партнерством влада, приватног сектора, цивилног друштва и грађана како би се будућим генерацијама обезбедило боље животно окружење.

кључне речи:

Референце

  • Станковић Пејновић, Весна „Мека“ моћ владара новог доба, Српска политичка мисао,  3/2014,  стр. 111-133.
  • Станковић Пејновић, Весна,  „Неприметно успостављање новог светског поретка“, Српска политичка мисао,  1/2020, стр. 449-461.
  • Agenda 21, United Nations Conference on Environment & Development Rio de Janerio, Brazil, 1992  https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf
  • Asah, Stanley. Post-2015 Development Agenda: Human Agency and the Inoperability of the Sustainable Development Architecture. Journal of Human Development and Capabilities. 2015,16(4):631–636.
  • Back to Our Common Future Sustainable Development in the 21st century (SD21) project, str III, United Nations, United Nations Department of Economic and Social Affairs Division for Sustainable Development 2 UN Plaza New York,  2012
  • Internet:https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/UN-DESA_Back_Common_Future_En.pdf
  • Blewitt, John, Understanding Sustainable Development. Earthscan,  Earthscan, 2008.
  •  Bolis, Ivan, Morioka, Sandra Naomi. & Sznelwar, Laerte,  „Are we making decisions in a sustainable way?“ Journal of Cleaner Production. Elsevier, 145/2017:310-322.
  • Carver,Terrell,  Bartelson, Jens,  Globality, Democracy and Civil Society (ed), London: Routledge, 2011.
  • Conway, Maree, „Sustainable Futures: What higher education has to offer?“ Social Alternatives, 2012, 31 (4): 35-40.
  • Costanza, Robert, De Groot, Rudolf Sutton, Paul, Van Der Ploeg, Sander Anderson, Sharolyn, Kubiszewski, Ida, Farber, Stephan. & Turner, Kerry, Changes in the global value of ecosystem services. Global Environmental Change, 2014, 26:152–158.
  • Dierksmeier, Claus, Amann, Wolfgang , Kimakowitz, Ernst, Spitzeck, Heiko Pirson, Humanistic Ethics in the Age of Globality,  Palgrave Macmillan UK, 2011.
  • Economic Dimensions, Washington, D.C.: Island Press.
  • Edwards Andres,  The Sustainability revolution, New Society Publishers, Canada, 2005.
  • Filho Walter Leo,   World Trends in Education for Sustainable Development. Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften,  2011.
  • Fukuyama, Francis, Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy, Farrar, Straus and Giroux, 2014.
  • Goodwin eds. (2001), A Survey of Sustainable Development: Social and
  • Harris Christopher,  McMahan, Gary and Wright, Partic, ‘Strategic human resource management 2.0: relationships among human capital, social capital, behaviors, and performance“. Presented at the Academy of Management Conference, 2009, Chicago, IL.
  • Harris, Jonathan M., Timothy A Wise, Kevin P. Gallagher, and Neva R.
  • Holden, Erling., Linnerud, Kristin. & Banister, David,  „The Imperatives of Sustainable Development“. Sustainable Development. 2016,  25(3):213–226.
  • Hopwood, Bill, Mellor, Mary, O‟Brien, Geoff,  Sustainable Development: Mapping Different Approaches. Sustainable Development. 2005, 13:38-52
  • International Institute for Sustainable Development. Earth Negotiations Bulletin,  vol. 22, no. 51 September 6, 2002.
  • Kissinger, Henry.  Svjetski poredak. Zagreb: Školska knjiga, Zagreb, 2015.
  • Le Blanc, David,  „Towards Integration at Last? The Sustainable Development Goals as a Network of Targets“, Sustainable Development. 2015, 23(3):176–188
  • Malleret, Thierri,  Disequilibrium: A World Out of Kilter, Book Baby, 2012
  • Mazzucato, Mariana, “The Covid-19 crisis is a chance to do capitalism differently”, The Guardian, 18 March, 2020.
  • Palmer, Timothy Flanagan, David, „The sustainable company: looking at goals for people, planet and profits.“ Journal of Business Strategy 37/2016, 28-38. 
  • Report of the United nations conference on conference on human environment, Stockholm, 546 June 1972, UN, New York, 1973.
  • President’s Council on Sustainable Development. Final Report. Press release, May 5, 1999. Internet https://clintonwhitehouse2.archives.gov/PCSD/pressrep.html
  • Report of the United nations conference on conference on human environment, Stockholm, 546 June 1972, UN, New York, 1973.
  • Richter, Linda Daelmans, Bernadette, Lombardi, Joan, Heymann, Jody, Boo, Florencia Lopez , Behrman, Jere., Lu, Chunling, Lucas, Jane., et al.  Investing in the foundation of sustainable development: pathways to scale up for early childhood development. The Lancet. 389 2017, (10064):103–118.
  • Saunders, Fred, “Planetary boundaries: at the threshold… again: sustainable development ideas and politics,” Environment, Development and Sustainability: A Multidisciplinary Approach to the Theory and Practice of Sustainable Development, Springer,  17(4), 2015: 823-835.
  • Schwab, Klaus,  Malleret, Thierry, COVID-19: The Great Reset,  Forum publishing, World Economic Forum, Geneva. 2020.
  • Scruggs, Patricia, A Summary of the Dutch NEPP (National Environmental Policy Plan) 1993,http://greenplans.rri.org/resources/greenplanningarchives/netherlands/netherlands_1993_nepp.html.
  • Sterling, Stephen,  „Sustainable education – towards a deep learning response to unsustainability“, Policy and Practice: A Development Education Review,  6/2008 Spring, pp. 63-68
  • The World Commission on Environment and Development. Our Common Future. Oxford University Press, 1987.
  • Transforming our world: The 2030 Agenda for sustainable development, UN, 2015, Internet sustainabledevelopment.un.org
  • United Nations, Department of Economic and Social Affairs (DESA), Committee for Development Policy, “Global governance and global rules for development in the post-2015 era”, Policy Note, 2014, Internet
  • Internethttps://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/cdp_publications/2014 cdppolicynote.pdf .
  • UNESCO roadmap for implementing the Global Action Programme on Education for Sustainable Development 2019.
  • Venkataraman, Bhawani, „Education for Sustainable Development, Environment“ Science and Policy for Sustainable Development, 2009, 51:2, 8-10, DOI: 10.3200/ENVT.51.2.08-10
  • Webster, Ken, Missing the wood for the trees: systemic defects and the future of education for sustainable development. Curriculum Journal, 2013, 24(2):295–315.
  • Worldwatch Institute. State of the World  W.W. Norton and Company, 2000.
  • Woodhead, Martin, Early childhood development in the SDGs, Young Lives Policy Brief 28, 2016, Oxford Department of International Development, Oxford.
  • Yilzid, Turkay & Funda, Yercan.  „Environmental reporting of environmental and supply chain business process within the context of sustainable development“,  Business: Theory and Practice, 15/2011,  30–37.
периодика Национални интерес 1/2021 1/2021 УДК 316.32:502.131.1 261-283
ç