Изабери језик:
Тема броја

ДРЖАВА, ТРАНЗИЦИЈА, ГЛОБАЛИЗАЦИЈА

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И СВЕТСКА ЕКОНОМСКА КРИЗА

Сажетак

Студију “Глобализација и светска економска криза” чини неколико целина, од чега се издвајају две главне. У првој, назначене су карактеристике и савремене дефиниције глобализације као парадигмалног процеса светске привреде. Други део, даје приказ узрока и генезе светске финансијске кризе и с тим у вези, елаборира однос између дијагнозе у фазама развоја грађанског друштва и значаја изградње сопствене стратегије, на основама карактеристика глобализације и новог економског поретка у свету. Закључак фокусира значај изградње властите стратегије развоја према последично-узрочним аспектима глобализације и интегрисане светске привреде

 

кључне речи:

Референце

  1. AFP/The Local ([email protected])
  2. Benjamin B., Jihad vs. McWorld, NY, Ballantine Books, 1996;
  3. Hoffinann R., Risks and Opportunities or Labor Policy in Europe, Bruxelles, ETUI, 1997, преузето из Петковић Т., “Глобализација и економија заједништва”, Наука u бизнис, бр. 3-4, ВПШ, Чачак, 2007.
  4. Bankers Almanac, The intelligent source, http://www.bankersalmanac.com/ addcon/infobank/bank-rankings.aspx
  5. „Глобализација“, web site wikipedia.org
  6. Глобализација u транзиција, зборник, Београд, Институт друштвених наука, 2001.
  7. Илић Б., Јовановић Гавриловић П., Грачанац, А., Међународна економија и финансије, Чачак, ВПШ, 2006.
  8. Извештај са XVI конгреса КП Кине, Xinhua News Agency 09.11.2002.
  9. Money Morning: “Obama Deficit Brings Us Closer to the Brink of Nati­onal Bankruptcy”, Baltimore, Feb. 3rd 2010;
  10. Ohmae K., “Putting Global logic First”, Harvard Business Review, Lon­don January-February, 1995.
  11. Проди Р., Моја Европа, Београд, БМГ, 2002.
  12. Reich R., The Work of Nations – Preparing Ourselves for 21st Century Ca­pitalism, Harward, 1991.
  13. Sassen S., The Global City: New York, London, Tokyo, Princeton Univer­sity Press, 1991;
  14. Sheppard E. & Barnes J.T, A Companion to Economic Geography, 2000;
  15. Martin Ron: Institucional Approaches in Economic Geography, chapter 6, Blackwell Companions to Geography, Oxford и други: http://citeseer.ist.psu.edu;
  16. Цветићанин Н., »Глобална економска криза, кружење дијалектике историје и рађање нове социјално-економске парадигме у XXI ве­ку«, зборник Криза и глобализација, Београд, Институт друштвених наука, 2009.
  17. World Bank, Meeting the Poverty Challenge: The World Bank’s Goals and Strategies, Washington D.C, Annual Report, 2002.
  18. The World Bank, Global Economic Prospects Commodities at the crossroads, Washington DC, IBRD, 2009.
  19. World Economic Outlook, 4/2002.
периодика Политичка ревија 3/2011 УДК: 316.32:338.124.4(100) 277-292
ç