Изабери језик:
Тема броја

ЕВРОПСКЕ СИЛЕ И СРБИЈА У ВЕЛИКОМ РАТУ

ГЕРМАНСКИ ФАКТОР У РУСКО-СРПСКИМ ОДНОСИМА ПРЕД ПРВИ СВЕТСКИ РАТ

Сажетак

У раду аутор анализира утицај Немачке и Аустро-Угарске на интересе Србије и Русије од уједињења Немачке 1871. па до самог предвечерја Првог светског рата. Супротно преовлађујућем и популарном схватању, ове германске силе нису биле непремостивe препрека за базичне геополитичке интересе Србије и Русије, већ су то управо биле силе Антанте са којима су Србија и Русија биле у кобном савезу, како ће се касније испоставити. Србија је у рату изгубила трећину своје популације и свој идентитет утопивши се на подстицај савезника у Краљевину СХС, док је Русија, осим огромних људских жртава, слома царизма и до­ласка бољшевика на власт, изгубила и велики део ранијих територија. То не значи да је германски фактор уочи рата био беневолентан, већ да је био само знатно мање штетан од британског и француског. Вештим дипломатским маневрисањем и економско-банкарским лобирањем, Британија и Француска су успеле да придобију значајан део руског царског естаблишмента за своје циљеве. Клизање Русије из традиционалног савезништва са германским силама у наручје Лондона и Париза је само дало подстицаја русофобским круговима у Немачкој да преузму главну реч. Србија се, као млађи партнер Русије, у великој мери нашла омеђена стратешким заокретом Русије ка Антанти, иако то не значи да мала балканска држава није имала слободу маневрисања у њеним, често напетим, односима са Бечом.

кључне речи:

Референце

  1. Историја дипломатије (прир.: В.П. Потемкин), Архив за правне и друштвене науке, Београд, 1949.
  2. George F. Kennan, The Fateful Alliance France, Russia and the Coming of the First World War, Pantheon Books, New York, 1984.
  3. Paul Rohrbach, Germany ’s Isolation: An Exposition of the Economic Ca­uses of the Great War, C. Mc Clurg & CO., Chicago, 1915.
  4. Милош Ковић, Дизраели и Источно питање, Клио, Београд, 2007.
  5. Сергей Г. Пушкарев, Обзор русской истории, Издательство ‘’Наука’’, Москва, 1991.
  6. Петр Мультатули, Внешняя политика Императора Николая II (1894­-1917), Российский Институт Стратегических Исследований, Москва, ФИВ, 2012.
  7. John J. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics, W. Norton & Company Ltd., New York, 2001.
  8. Fritz Fischer, War of Illusions German Policies from 1911 to 1914, W. Norton & Company, Inc, New York, 1975.
  9. Klaus Thörner, Der ganze Südosten ist unser Hinterland: deutsche Südos­teuropapläne von 1840 bis 1945, Universität Oldenburg, 2000.
  10. Kerry Bolton, Revolution from Above, Arktos Media, 2011.
  11. Antony Sutton, Wall Street and Bolshevik Revolution, Crown Publis­hing Group, New York, 1974.
периодика Политичка ревија 4/2014 УДК 327(470:497.11):327(430)“1871/1914“ 43-55
ç