Изабери језик:
Тема броја

ГЕОПОЛИТИКА И БЕЗБЕДНОСТ ДРЖАВЕ

ГЕОПОЛИТИКА, ПРАВО И ИДЕОЛОГИЈА

Сажетак

Данас, осим идеолошких знамо да постоје и геополитичке основе у коренима различитих правних система. Наиме, геополи­тика разликује два правна система: романо-германски („филозофија копна“) и „опште право“ англо-саксонског света („филозофија мора“), који непосредно утичу на принципе организације друштвеног живота. Најважнија разлика код ове две гране права је у формалним изворима права. Правна филозофија код припадника копна носи религиозни карактер и ту, скоро, правни принципи нису подложни променама, а у правној „филозофији мора“ промена права и његово непоштовање сматра се нечим природним. Савремено човечанство, према прикупљеним подацима, проживљава кризу правне свести, управо због прожетости политичких система англо-саксонским правом. Ипак, свет не доживљава овакву кризу први пут, довољно је да се сетимо пропасти античког света. Тада је та криза започела са лаганим али неминовним распа­дом религиозности, који је постепено захватио и породични живот и правну свест. „Правна свест која је изгубила своје религиозне корене, показала се неспособном да одржи и одбрани монументалну државност и културу Рима, и неумољива историја је таквој правној свести изрекла своју пресуду“. Спас и обнова светске правне све­сти и правног поретка дошли су тада од хришћанства. Питање, које се данас поставља је, дакле, да ли се овај образац изласка из кризе правне свести може поновити и која je то религија способна да учини?

кључне речи:

Референце

  1. Бабасов, Е. М.: Основы идеологии современого государства, 2-3 издание, до­полненное, Амалфея, Минск, 2004.
  2. Bunda, Martyna / Drosio-Czaplinska, Joanna: „Pyskowka nad przemocą”, Polityka, 01/01/2013
  3. Vasiljević, Vladan A.: „Prava čoveka između politike i prava”, u zbrniku dokume­nata: Prava čoveka, Prometej, Beograd, 1991
  4. Вујадиновић, Жељко: „Међународни кривични суд за бившу Југославију као израз свог времена”, Политеа, бр. 1, Бања Лука, 2011.
  5. Ђурић Живојин, „Регионализам и Рашка област (Санџак) у геополитичком моделу глобализације”, Политичка ревија, бр. 2, Београд, 2003.
  6. Исаков Владимир Борисович, „Право и идеология в демократическом обществе”, http://www.lawinrussia.ru/node/178027
  7. Иљин, Иван: Пут духовне обнове, Логос, Ант, Београд, 1998.
  8. Иљин, Иван: У потрази за праведношћу, Светигора, Цетиње, 2001.
  9. Иљин, Иван: О супротстављању злу силом, Zepter book world, НИЦ Војска, Београд, 2001.
  10. Кирилл, Мямлин: „Столкновение цивилизаций на „поле права”, http://communitarian.ru/publikacii/pravo/stolknovenie_tsivilizatsiy_na_pole_prava/
  11. Майхрович, А. С.: Идеология: сущность, нзначение, возможност, „Право и экономика“, Минск, 2001.
  12. Mimica, Aljoša / Bogdanović, Marija: Sociološki rečnik, Zavod za udžbenike, Beo­grad, 2007.
  13. Милошевић, Зоран: „Нацрт Статута Војводине основ за денацификацију Срба у покрајини”, у зборнику: Србија политички и институционални изазови, приредили: Момчило Суботић и Живојин Ђурић, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  14. Милошевић, Зоран: Откривање државе, Институт за политичке студије, Београд, 2010.
  15. Милошевић, Зоран: „Ћирилица, правосуђе и српска држава”, Политичка ревија, бр. 1, Београд, 2010.
  16. Милошевић, Зоран: „По(р)уке Лисабонског самита НАТО-Русија”, Политичка ревија, бр. 4, Београд, 2010.
  17. Милошевич, Зоран: „Нужна ли нам реформа демократии?”, Ученые записки, № 1, Череповец, 2011.
  18. Milošević, Zoran: Sociologija, Evropski univerzitet, Brčko, 2012.
  19. Милошевић, Зоран: Повратак белих господара, ЗМ и Клуб српских родољуба, Београд, 2012.
  20. Милошевић, Зоран / Ђурић, Живојин: Империјално разарање држава, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  21. Митровић, Милован М.: Увод у социологију и социологију права, друго издање, Правни факултет/Службени гласник, Београд, 2007.
  22. „Право и идеология, Коммуникативная концепция права (проблемы гене­зиса и теоретико-правового обоснования)”, http://www.law-students.net/php?name=Content&pa=showpage&pid=197
  23. „Правовая идеология: содержание, формирование”, http://www.studylaw.narod.ru/livshic/livshichtm
  24. Politička enciklopedija, Savremena administracija, Beograd, 1975.
  25. Smart, C.: Feminism and the Power of Law, London, 1989.
  26. Флере, Сергей: „Права человека и идеология капиталистической глобализациии: взгляд из словении”, http://left.ru/2004/16/flerehtml
  27. Chomsky, Noam: „Why It’s Legal When the US Does It”, The Nation, 05/02/2013
периодика Српска политичка мисао 1/2013 УДК 327:911.3+340.12+316.75 159-172
ç