Изабери језик:
Тема броја

ГЕОПОЛИТИКА, МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

ГЕОПОЛИТИКА КИНЕСКЕ ЕНЕРГЕТСКЕ СТРАТЕГИЈЕ У ЦЕНТРАЛНОЈ АЗИЈИ

Сажетак

Рад анализира утицај настојања НР Кине да повећа своју енергетску безбедност кроз низ билатералних енергетских аранжмана са држава Централне Азије, али и Русијом, те земљама на ободу Каспијског мора на билатералне односе Кине са овим земљама, њихову мултилатералну сарадњу, и нарочито односе са Русијом. Наиме, аутори полазе од промењене улоге Кине, која као друга економија света, израсла на извозно оријентисаним извозним индустријама, великим потрошачима енергената, постаје рањива због бржег раста потрошње енергије од укупног раста економије, а нарочито раста производње енергије, што је чини све зависнијом од повећаног увоза. Настојећи да умањи своју енергетску зависност, Кина иницира низ истовремених, мада дугорочних мера, које се састоје од усвајања нове енергетске стратегије и њеног реализовања кроз реформе система домаће енерго индустрије, повећања домаће производње, повећања потрошње обновљиве енергије и штедње, повећање увоза енергената и његова структурна и географска диферсификација, стварање стратешких резерви нафте, улагање у изворе нафте и гаса у иностранству, улагање у транспортне капацитете и закључивање дугогодишњих уговора о увозу нафте и гаса кроз ову инфраструктуру. Аутори пореде начине и садржај једновременог кинеског продора на тржишта земања у именованим географским подручјима, у настојању да уочи стратегију овог наступа и њену садржинску, географску и временску доследност. Аутори потврђују основну претпоставку да реализујући нову енергетску стратегију Кина суштински мења квалитет билатералних односа са овим земљама постајући изузетно битан економски, а тиме и политички партнер свакој од њих. Аутори закључују да остварујући елементе своје нове енергетске стратегије Кина мења глобално тржиште енергентима и истовремено изузетно јача своју геополитичку и геоекономску улогу у Централној Азији, али и глобално.

кључне речи:

Референце

  1. Bergsager, Henrik, FNI Report 16 /20 12, “China, Russia and Central Asia: The energy dilemma”, http://www.fni.no/doc&pdf/FNI-R1612.pdf 10/11/2013.
  2. Denis Dyomkin, Reuters October 22, 2013, http://business.financialpost.com/2013/10/22/russia-grabs-china-oil-and-gas-export-deals/?__lsa=5117-489d. 12/01/2014.
  3. Galyamova Venera, “Central Asian Countries and China: Managing the Transition”, in Zhang Yunling (Ed.), China – Central Asian Countries: Making New Partnership, Social Science Academic Press, China, 2010.
  4. „Gazprom clinches deal to buy Uzbek gas“, Azer News, December 25, 2012. Доступно на: http://www.azernews.az/oil_and_gas/47922.html. 11/12/2013.
  5. Kavalski Emilian, “Whom to Follow? Central Asia between the EU and China”, China Report, Institut of Chinese Studies, SAGE publications, 43:1, 2007.
  6. William Engdahl, “China lays down gauntlet in energy war: the geopolitics of oil, Central Asia and the United States,” Asia Times, December 21. 2005.
  7. Lu, Ning, “’Central Asian economic belt’ befits the times“ , ChinaOrg.Cn. Доступно на: http://www.china.org.cn/opinion/2013-09/21/content_30085060.htm. 10/12/2013.
  8. Matthew Brummer, „The Shanghai Cooperation Organization and Iran: A Power-Full Union“, Journal of International Affairs; Spring 2007, vol.60. no.2.
  9. Митровић, Д., „Извори и границе кинеске моћи“, Политички живот, бр. 1, Београд: 2011. ФПН.
  10. Mitrovic, D,: The Strategic-Security Position of China After September 11, 2001“, Centre for Civil-Military Relations, Belgrade, ( June 2005 – Occasional paper No. 12), http://www.ccmr-bg.org/cms/view.php?id=1849. 15/1/2014.
  11. Митровић Драгана, „Шангајска организација за сарадњу-настанак циљеви и домети нове безбедносно-економске структуре (централне) Азије (I)“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1-2/2007, стр. 219-241.
  12. Митровић Драгана, „Шангајска организација за сарадњу-настанак циљеви и домети нове безбедносно-економске структуре (централне) Азије (II)“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3-4/2007, стр. 113-130.
  13. Taylor Fravel, ed. Strong Borders, Secure Nation: Cooperation and Conflict in China’s Territorial Disputes (Princeton: Princeton University Press, 2008).
  14. Svante E. Cornell, „Regional Politics in Central Asia:the Changing Roles of Iran,Turkey, Pakistan and China“, SAPRA Foundation, New Delhi, 2003.
  15. Траиловић Драган, „Централна Азија и нова Велика игра – главни геополитички актери“, Национални интерес, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1, 2011, стр. 363-386.
  16. Twerberg, Gail, Is it really possible to decouple GDP Growth from Energy Growth? доступном на http://ourfiniteworld.com/2011/11/15/is-it-really-possible-to-decouple-gdp-growth-from-energy-growth/ 12/10/ 2013.
  17. U.S. Energy Information Administration: http://www.eia.gov.
  18. Xuanli Liao, „Central Asia and China’s Energy Security“, China and Eurasia Forum Quarterly, Volume 4, No. 4 (2006) p. 61-69
  19. Way Lucan, „The Real Causes of the Color Revolutions“, Journal of Democracy, National Endowment for Democracy and The Johns Hopkins University Press, Volume 19, Number 3, 2008.
периодика Српска политичка мисао 2/2014 УДК 327::911.3]:620.9(510:5-191.2) 133-155
ç