Изабери језик:
Тема броја

О БОСНИ

ГЕОПОЛИТИЧКА СУШТИНА СРПСКОГ ПИТАЊА – МОГУЋНОСТИ И ОГРАНИЧЕЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Сажетак

Српско питање је историјски нерешено, веома комплексно и углавном геополитички профилисано. Његова геополитичка суштина утемељена је на респектабилним чиниоцима моћи којима располажу српске земље. То су: централни положај на Балкану унутар кога се налази “геополитички чвор” интереса великих сила; релативна пространост територије (у интегралним етничким и историјско-географским размерама); разноврсни и све траженији природни потенцијали; бројност и квалитативна својства становништва; војно-стратегијске предности; државотворна и интегративна традиција… Мотивисани сопственим интересима, велике силе и српски суседи настоје да геополитички квалитет српских земаља смање или преузму. Стога је неопходно српско питање решавати на геополитички начин и у складу са балканским пројекцијама актуелних и конкретних глобалних геополитичких концепција. Формирање и борба за опстанак Републике Српске јесте једна фаза у процесу српског државног конституисања чије су интегрално реализовање тренутно онемогућиле како међународне околности, тако и српска неспремност да своје циљеве артикулишу сагласно њима. Република Српска настала је у фази глобалног таласократског тријумфализма и униполаризма, када се кроз процес “геополитичке транзиције’’ стварала нова структура Балкана. На основу историјских клишеа и нових геополитичких потреба, победник у Хладном рату идентификовао је Републику Српску и Србе уопште као противника. Као последица, настали су бројни српски геополитички недостаци и опасности за опстанак Републике Српске. Сходно томе, перспективе Републике Српске зависиће од њене способности да нађе своје место у будућим померањима у хијерархији глобалне моћи, уклопи се у токове како европских интеграција, тако и регионализама, избегне погубне последице “таоца” тројног међусобног спутавања унутар БиХ, очува садашње и врати одузете статусне позиције, артикулише сопствене геополитичке приоритете усмерене на јачање интегративних веза са Србијом, Црном Гором, српским земљама које су раније биле у саставу Републике Српске и Републике Српске Крајине, те са осталим областима од посебног геополитичког значаја.

кључне речи:

Референце

  1. Бжежински, Збигњев (2001), Велика шаховска табла, ЦИД, Подгори­ца; Романов, Бања Лука.
  2. Бжежински, Збигњев (2004), Амерички избор глобална доминација или глобално вођство, Политичка култура, Загреб; ЦИД, Подгори­ца.
  3. Илић, Јован (1993), Број и размештај Срба на територији авнојске Хрватске, “Срби у Хрватској – насељавање, број и територијални размештај’’, Едиција “Етнички простор Срба’’, књига 3, Географски факултет Универзитета у Београду, Београд.
  4. Кенеди, Пол (1999), Успон и пад великих сила, ЦИД, Подгорица; ЈП Службени лист СРЈ, Београд.
  5. Кегли, Чарлс (Мл.); Виткоф, Јуџин (2004), Светска политика – тренд и трансформација, Прометеј; Центар за студије ЈИ Европе; Факултет политичких наука; Дипломатска академија МИП СЦГ, Београд.
  6. Кисинцер, Хенри (2003), Да ли је Америци потребна спољна полити­ка, БМГ, Београд.
  7. Кнежевић, Милош (2006), Отмица Косова, Институт за политичке студије, Београд.
  8. Симић, Драган (1999), Поредак света, Завод за уцбенике и наставна средства, Београд.
  9. Степић, Миломир (2001), У вртлогу балканизације, ЈП Службени лист СРЈ; Институт за геополитичке студије, Београд.
  10. Степић, Миломир (2004), Српско питање – геополитичко питање, Јантар-група, Београд.
  11. Stepić, Milomir (2005), Geopolitical orientation of Serbia: Euro-atlantism and/or Euro-asianism, “Megatrend review”, Vol. 2 (2) 2005, Mega­trend University of Applied Sciences, Belgrade.
  12. Степић, Миломир (2006), Перспективе Косова и Метохије у контек­сту глобалних геополитичких концепција, “Срби на Косову и у Метохији’’, Зборник радова са научног скупа одржаног у Косовској Митро­вици 27-29. маја 2006. године; Научни скупови, Књига 112; Одељење друштвених наука, Књига 26; САНУ, Београд.
  13. Stepić, Milomir (2006), Kosovo and Metohija as an integral part of Serbia towards a new geopolitical matrix, “Kosovo and Metohija arguments in favour of its future within Serbia”, Geopolitika,
  14. Степић Миломир (2005), Територијално и геополитичко у српском националном интересу, Национални интерес, Год. 1, бр. 1 (2005), Ин­ститут за политичке студије, Београд.
  15. Цвијић Јован (1987), О националном раду, “Говори и чланци’’, Сабрана дела, књига 3 (том I), САНУ; Књижевне новине; Завод за уцбенике и наставна средства, Београд.
  16. Група аутора (2004), Политика развоја становништва Републике Српске, пројекат – 1 дио, Републички савјет за демографску полити­ку Владе Републике Српске, Бања Лука.
  17. www.wikipedia.org/wiki/republika_srpska
периодика Национални интерес 1/2007 УДК: 327 75-104
ç