Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ГЕОПОЛИТИЧКА СУДБИНА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ – ИЗМЕЂУ ЕВРОАТЛАНТСКЕ ОКУПАЦИЈЕ И ПРОЈЕКТА ВЕЛИКЕ АЛБАНИЈЕ

Сажетак

У раду ћемо настојати да маркирамо неке аспекте меке моћи који су код домаће псеудо елите произвели политику незамерања према моћницима из Вашингтона и Брисела, а која је последичила окупацијом наше Јужне покрајине која у разним својим аспектима траје и данас. Такође настојаћемо да анализирамо и значајне геополитичке чиниоце који су довели до агресије на тадашњу СР Југославију и последице које је она произвела на међународни положај Републике Србијеи нарочито КиМ-а. На крају рада ћемо анализирати пројекат стварања Велике Албаније и могуће правце развоја садашње ситуације као и политику коју би државни врх Србије требао да креира у наредном периоду а која би водила очувању државног јединства и територијалне целовитости Србије.

кључне речи:

Референце

  1. Батаковић Душан, Косово и Метохија у српско-арбанашким односима, Чигоја штампа, Београд, 2006.
  2. Батаковић Душан, Косово и Метохија, историја и идеологија, Чигоја штампа, Београд, 2007.
  3. Бојић Миладин, Арбанашка лига, Хришћанска мисао, Београд, 2010.
  4. Бојовић Бошко, Косово и западни Балкан, Медија центар Одбрана, Београд, 2014.
  5. Болдвин Клајв, Права мањина на Косову под међународном управом, Софи Ричмонд, МРГ Интернатионал, Лондон, 2006.
  6. Влајки Емил, Америчко-исламски антисрпски џихад, Филип Вишњић, Београд, 2016.
  7. Гаћиновић Радослав, Насиље у Југославији, Евро, Београд, 2002.
  8. Гаћиновић Радослав, Отимање Косова и Метохије, НИЦ Војска, Београд, 2004.
  9. Гускова Ј. Јелена, приређивач, Руски миротворци на Балкану, Графомаркетинг, Нови Сад, 2007.
  10. Деспотовић Љубиша, Глобализација и геополитика идентитета, Каирос, Сремски Карловци,2017.
  11. Деспотовић Љубиша, Конструкција и деконструкција идентитета, ФЕППС, Нови Сад, 2014.
  12. Деспотовић Љубиша, Српска геополитичка парадигма, Каирос, Сремски Карловци, 2012.
  13. Зборник радова Агресија НАТО, узроци, карактер и последице кризе на Косову и Метохији, Клуб генерала и адмирала Војске Србије, Београд, 2008.
  14. Јевтић Мирољуб, Албанско питање и религија, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Београд, 2011.
  15. Кољевић Богдана, Косово, Европа, демократија, ИИЦ Нова српска политичка мисао, Београд, 2011.
  16. Лина Века Мариа, Косово и Метохија – затвор под отвореним небом, Хришћанска мисао, Београд, 2009.
  17. Марковић Михајло, “Смисао и последице агресије НАТО на Југославију”, у зборнику Агресија НАТО на Југославију, седам година после,ур. С. Стојановић, Београдски форум за свет равноправних, Београд, 2006.
  18. Мијалковски М., Дамјанов П., Тероризам албанских екстремиста, НИЦ Војска, Београд, 2002.
  19. Радиновић Радован, “Агресија на Југославију”, у зборнику Агресија НАТО на Југославију, седам година после, ур. С. Стојановић, Београдски форум за свет равноправних, Београд, 2006.
  20. Радовановић Милован, Косово и Метохија, Службени гласник, Београд, 2008.
  21. Плеснер Хелмут, Закашњела нација, Напријед, Загреб, 1997.
  22. Раковић Александар, „Улога религијског интервенционизма у распаду СФР Југославије“, у зборнику Срби и пропаст Југославије, Службени гласник, Београд, 2017.
  23. Степанов Радивој, Увод у политику и политички систем, Филозофски факултет Нови Сад, Нови Сад, 2008.
  24. Степић Миломир, Косово и Метохија – постмодерни геополитички експеримент, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  25. Стојанчевић Владимир, Срби и Арбанаси 1804-1912., Прометеј, Нови Сад, 1994.
  26. Толева Теодора, Утицај Аустроугарске империје на стварање албанске нације 1896-1908, Филип Вишњић, Београд, 2016.
  27. Труд Алексис, Геополитика Србије, Службени гласник, Београд, 2007.
  28. Филимонова И. Ана, „Албанизација Балкана“, у Геополитка постмодерног света, Геополитика, Београд, 2011.
  29. Хофбауер Ханнес, Експеримент Косово, повратак колонијализма, Албатрос плус, Београд, 2009.
  30. Цвијић Јован, Основе за географију и геологију Македоније и Старе Србије, Српска Краљевска Академија, књ.1, Београд, 1911.
  31. Чавошки Коста, Окупација, Орфеус, Нови Сад, 2005.
  32. Чавошки Коста, Расрбљивање, Орфеус, Нови Сад, 2011.
  33. Шутовић Милојица, Косово између поретка и аномије, Чигоја штампа, Београд, 2008.
  34. Шушић Славољуб, Геополитички кошмар Балкана, ВИЗ, Београд, 2004.

   

периодика Политика националне безбедности 2/2017 УДК: 327::911.3(497.115):32(497.11) 29-48
ç