Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ГЕОЕНЕРГЕТИКА И ГЕОПОЛИТИКА: ГАСОВОД ЈУЖНИ ТОК И ПОЛОЖАЈ СРБИЈЕ У ПРОЦЕСИМА ГЕОЕНЕРГЕТСКОГ ПРЕКОМПОНОВАЊА ОДНОСА МОЋИ ЕУ И РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ

Сажетак

У раду ћемо настојати да извршимо анализу актуелних процеса  енергетског прекомпоновања односа моћи између ЕУ и Руске Федерације, и њихов утицај на квалитет укупног економског, политичког и геополитичког положаја Србије. Значај тих процеса огледа се и у томе  што снажно утиче не само на спољнополитичке приоритете Србије, већ и на унутрашње односе. Колико ти односи утичу на продубљивање нових подела и унутар националних конфронтација.  Да ли је градња гасовода Јужни ток само изванредна шанса за економски напредак и развој Србије или ће послужити за још дубљу  поделу српског друштва на оне снаге које су опредељене за Евроатланске интеграције или пак за тешњу и конкретнију сарадњу са Русијом и Евроазијском геополитичком структуром.

кључне речи:

Референце

  1. Бановић Б., Мијалковић С., „Улога и значај енергетске, економске и еколошке политике безбедности у међународним интеграцијама“, Српска политичка мисао, бр. 3/2012. вол. 19, ИПС, Београд
  2. Гаћиновић Р., Отимање Косова и Метохије, Ниц “Војска”, Београд, 2004.
  3. Деспотовић Љ., Српска геополитичка парадигма, Каирос, Сремски Карловци, 2012.
  4. Ђукић С., Време енергије, Службени гласник, Београд, 2009.
  5. Јањевић М., Спољна политика Европске Уније, Службени гласник, Београд, 2007.
  6. Петровић З. Пироћанац, Геополитика енергије, ИПС, Београд, 2010.
  7. Примаков Ј., Свет без Русије, Службени гласник, Београд, 2010.
  8. Пророковић Д., „Зашто је ЕУ геополитички несамостална“, Национални интерес, бр. 1/2013, вол 16, ИПС, Београд
  9. Степић М., Будимир Ж., „Природни ресурси и становништво – кључни развојни и геополитички хендикепи постмодерне Европе“, Национални интерес, бр.1/2011. вол. 10, ИПС, Београд.
  10. Тајни извештај Пентагона о клими, Службени гласник, Београд, 2008.
  11. Труд А., Геополитика Србије, Службени гласник, Београд, 2007.
периодика Политика националне безбедности 1/2014 УДК 327:911.3]:620.9 31-44
ç