Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ГЕОЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ КИНЕСКЕ КОНЦЕПЦИЈЕ ОБОР И ПОЗИЦИЈА СРБИЈЕ, ЦРНЕ ГОРЕ И БИХ

Сажетак

Кинески председник је 2013. године промовисао нову геоекономску концепцију под називом „Један појас-један пут“ (ОБОР). Она подразумева коришћење четири саобраћајна коридора (три континентална и један поморски) преко којих би Кина била повезана са осталим државама Евроазије. Крајњи циљ је да се обезбеди континуално повећавање обима трговинске размене у простору Евроазије. Један од три континентална коридора се протеже преко Балкана због чега је неопходно анализирати активности НР Кине у контексту спровођења концепције ОБОР. У овом раду су анализиране кинеске иницијативе у три балканске државе: Србији, Црној Гори и БиХ. Рад се састоји из четири дела. У првом делу се укратко описује појам геоекономије и објашњавају геоекономске концепције. У другом делу се анализира кинеска геоекономска концепција ОБОР. У трећем делу су представљене кинеске активности везане за три посматране државе, као и билатерални и мултилатерални споразуми који су потписивани. Четврти део је закључак у којем се наводи како је Кина чврсто опредељена да реализује постављене циљеве, а то је у овом тренутку пре свега видљиво кроз њено учешће у пројектима везаним за развој инфраструктуре и изградњу нових енергетских капацитета.

кључне речи:

Референце

  1. Дугин Александар, Основи геополитике, књига 1, Геополитичка будућност Русије, Екопрес, Зрењанин, 2004.
  2. Зарић Иван, „Евроазијска геополитичка и  геостратегијска перспектива Народне Републике Кине“, у: Миломир Степић, Живојин Ђурић [ур.], Србија и евроазијски геополитички простор, Институт за политичке студије, Београд, 2013, 195-230.
  3. Митровић Драгана, Траиловић Драган, „Геополитичке последице кинеске енергетске стратегије у централној Азији“, у: Миломир Степић, Живојин Ђурић [ур.], Србија и евроазијски геополитички простор, Институт за политичке студије, Београд, 2013, стр. 177-194.
  4. Неклесса, Александр [ур.], Глобальное сообщество: картография постсовременного мира, Восточная литература РАН, Москва, 2002.
  5. Петровић Пироћанац Зоран, „Аргумента: зашто Евроазијски савез уместо Европске уније пример Кине“, у: Миломир Степић, Живојин Ђурић [ур.], Србија и евроазијски геополитички простор, Институт за политичке студије, Београд, 2013, стр. 231-254.
  6. Acemoglu Daron, Johnson Simon, Robinson James, „The Rise of Europe: Atlantic Trade, Institutional Change, and Economic Growth“, The American Economic Re­view, 95 (3), 2005, 546-579.
  7. Attali Jacques, Millennium Winners and Losers in the Com­ing Order, Three Rivers Press, New York, 1992.
  8. Boulegue Mathieu, „Xi Jinping’s Grand Tour of Central Asia: Asserting China’s Growing Economic Clout,” Central Asia Economic Paper, 9, October 2013, 1-7.
  9. China Investment Research, http://www.chinainvestmentresearch.org
  10. Gore Charles, „The Rise and Fall of the Washington Con­sensus as a Paradigm for Developing Countries”, World Development, 28 (5), 2000, 789-804.
  11. Eltis David, Economic Growth and the Ending of the Trans­atlantic Slave Trade, Oxford University Press, New York, 1987.
  12. Huihui Yang, Zhou Qiuhong, Sun Luo, Xie Kai, Li Wenhua, Yang Huihui, Fu Zhihao, Liu Yazhou, Xiong Hanwen, Zeng Wenze, Kan Dongdong, Yang Fengjuan, Hu Heping, Moravska dolina Sveukupni planski izveštaj, Beograd, 2013.
  13. Jiao Wu, „Xi in call for building of new ‘maritime silk road’“, China Daily, 10. 2013, Dostupno na: http://usa.chinadaily.com.cn/china/2013-10/04/content_17008940.htm
  14. Junxian Gan, „Sichou zhi lu’ fuxing jihua yu Zhongguo waijiao” [Plans for “Silk Road” Revival and China’s Diplomacy], Dongbeiya Luntan [Northeast Asia Fo­rum], vol. 19, no. 5, September 2010, 66.
  15. Luttwak Edward, Turbo-Capitalism: Winners and Losers In the Global Economy, Harper, New York, 1999.
  16. Ministerial Declaration, Eight Ministerial Meeting, Free Trade Area of The Americas, Miami, November 20, 2003.
  17. Murray Allan, Grubesic Tony, „Critical Infrastructure pro­tection: The vulnerability conudrun”, Telematics and Informatics, 29 (1), 2012, 56-65.
  18. Nordhaus William, „Climate and Economic Development: Climates Past and Climate Change Future”, World Bank Economic Review, 7 (1), 1993, 355-376.
  19. Porter Michael, „Location, Competition, and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy”, Economic Development Quarterly, 14 (1), 2000, 15-34.
  20. Radaković Milovan, „The Danube-Morava-Vardar-Aegean Sea Waterway“, In: Nevenka Jeftić Šarčević, Edita Stojić Karanović (Ed.), Danube Strategy Strategic Significance for Serbia, Institute of International Poli­tics and Economics, Belgrade, 2012, 175-184.
  21. Rodrik Dani, Subramanian, Arvind , Trebbi, Francesco, „Institutions Rule: The Primacy of Institutions Over Geography and Integration in Economic De­velopment”, Journal of Economic Growth, 9 (2), 2004, 131-165.
  22. Szczudlik-Tatar Justyna, „China’s New Silk Road Diplo­macy“, Polsky Instytut Spraw Miedzynarodowich, 34 (82), 2013, 1-12.
  23. Werikhe, Gerald Wanzala, Jin Zhihong, „A Comparative Study of Dry Ports in East Africa and China“, Develop­ing Country Studies,5, No.2, 2015, 7-17.
периодика Национални интерес 2/2016 УДК 339.54(510):[330.142.211 (510): 625(497.11)(497.16)(497.6) 35-58
ç