Изабери језик:
Тема броја

ИДЕНТИТЕТ И САВРЕМЕНИ ДЕМОКРАТСКИ ПРОЦЕСИ У СРБИЈИ

ГЕНДЕРСКО ВАСПИТАЊЕ/РОДНА СЕНЗИТИВНОСТ: РЕДЕФИНИЦИЈА ДЕМОКРАТИЈЕ И ЕТ(Н)ИЧКИ ИДЕНТИТЕТ

Сажетак

Одвојено посматрано, тема модела односа полова и тема васпитања (детета), јесу, квантумом и важношћу, врло присутне у породично-правној књижевности. Анализа њихове интерференције заслужује да рад добије благи атрибут премијерности анализе. Аутор ову временски и садржајно сталну зависност, тј. коегзистенцију феномена анализује кроз законски актуелне обрасце равноправности полова и кроз атемпоралне моралне и духовне вредности. Начин одговора на питање о односу ова два правна и егзистенцијална феномена не само да дизајнира, већ одређује суштину индивидуалног и социјалног живота, брачног и породичног живота, добру бесконачност ет(н)ичког идентитета и резистентност према бесмисленим модерним редефиницијама демократије.

кључне речи:

Референце

  1. Аврамовић Драгутин, Симовић Дарко, „Народ као носилац и вршилац суверености – реанимација непосредне демократије“, Српска политичка мисао, бр. 4/2012.
  2. Аврамовић Драгутин, Симовић Дарко, „Универзализација и/или идеологизација људских права“, Национални интерес – часопис за национална и државна питања, бр. 2/2012.
  3. Антонић Слободан, „Феминизам и насиље у породици“, у Зборнику радова Насиље у породици (уредници Слободан Панов, Марина Јањић Комар, Милан Шкулић), Београд, 2012.
  4. Асијел Исак, „Завера ћутања“, у Зборнику радова Насиље у породици (уредници Слободан Панов, Марина Јањић Комар, Милан Шкулић), Београд, 2012.
  5. Базић Јован, „Улога косовског мита у обликовању српског националног идентитета“, Српска политичка мисао, бр. 4/2012.
  6. Батос Славица, „Тајна Свете Ане“, Печат 221/2012
  7. Бутуровић Жељка, „Мале жене“, Политика
  8. Валчић Лазовић Неда, „Морал је став који се најбрже мења“, Политика
  9. Велимировић Николај, Мисли о добру и злу, Петровград, 2002.
  10. Владика Николај, О Богу и људима, Београд, 2007.
  11. Гаћиновић Радослав, „Унутрашњи оружани облици угрожавања капацитета безбедности државе“, Страни правни живот, 1/2012.
  12. Гаћиновић Радослав, „На Балкану не постоји ни минимум безбедности“, Печат
  13. Гаћиновић Радослав, Предговор Зборнику Србија – Отимање Косова и Метохије, Београд, 2012.
  14. Димитријевић В., Оклеветани светац, Владика Николај и србофобија, Г. Милановац, 2007.
  15. Евдокимов Павел, Православље, Београд, 2009.
  16. Евдокимов Павел, „Брачна љубав и развод“, Православни брак и породица Света Тајна брачне љубави, Цетиње, 2000.
  17. Ерић Добрица, Пркосна песма
  18. Јеротић В., Путовањеу оба смера, Београд, 1992.
  19. Јеротић В., Духовни разговори, Београд, 2004.
  20. Јеротић В., Препоруке и прикази философија, религија, књижевност, Бео­град, 2006.
  21. Лобачевски Анджеј М., Политичка понерологија – Научна студија о природи зла прилагођеног за политичке сврхе, Београд, 2011.
  22. Медведев М., Калашникова Т., „О аналитичкој психологији Карла Јунга“, Православна психотерапија, (ур. Митрополит Јеротеј Влахос), Београд, 2010.
  23. Ф. Ниче, С оне стране добра и зла, Београд, 1994.
  24. Патријарх Павле, Будимо људи – поуке и поруке Патријарха Павла (ур. Јован Јанић), Београд, 2010.
  25. Панов Слободан И., Породично право, Београд, 2012.
  26. Панов Слободан И., „Васпитане и Услужно право“, у Зборнику радова са међународног научног скупа Право и услуге, (уредник проф. др Миодраг Мићовић), Крагујевац, 2012.
  27. Перић Ж., Човек и жена – један покушај из области женског питања, Београд, 1922.
  28. Симић Жељко, Филозофија модерне психе, Културно-просветна заједница Београда, Београд, 2007.
  29. Симић Жељко, Преображаји тоталитарне свести, пролегомена за социологију сазнања, Културно-просветна заједница Београда, Београд, 2006.
  30. Симић Жељко, „Косово и Метохија између „будности“ и „принципа реалности“, у Зборнику Србија Отимање Косова и Метохије, приредио проф. др Радослав Гаћиновић, Београд, 2012.
  31. Стојановић Ђорђе, Ђурић Живојин, „Теоретско заснивање континуума јаке слабе државе“, Српска политичка мисао, бр. 4/2012.
  32. Шуљагић Сања, „Утицај развоја винчанског писма на заснивање српског идентитета“, Српска политичка мисао, бр. 4/2012.
  33. Weininger О., Пол и карактер, Београд, 1986.
периодика Српска политичка мисао 1/2013 УДК 305+323.1+321.7 29-56
ç