Изабери језик:
Тема броја

СТУДИЈЕ

ФАНТАЗМА ДЕРУСИФИКОВАНЕ ЕВРОАЗИЈЕ – Реконструкција постуниполарних интересних сфера

Сажетак

Русија испољава специфичне културне и цивилизацијске форме које, свакако, нису искључиво европске, али ни претежно азијске. Русија је најкрупнија планетарна симбиоза двоконтиненталних историјских и геополитичких искустава, на огромном „међупростору“ између Европске Уније и пацифичког региона Далеког Истока. Криза и катастрофа која се догодила на том (међу)простору уздрмала је све битне структуре глобалне геополитичке моћи. Уравнотежење геоекономских, геополитичких и демополитичких прилика у „срцу земље“ означило је мултиполарно консолидовање при­лика у глобалном опсегу.

кључне речи:

Референце

  1. Bovt Georgy, „Betwen Europe and Russia. Europe’s Eastern Partnership“, EU Russsia Centre, may 2009. www.theworldtoday.org
  2. Гускова Јелена, Историја југословенске кризе Криза 1990-2000, ИГАМ, Београд, 2003.
  3. Ђурић Винко, Путинизам. Историја теорија пракса, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  4. Калајић Драгош, Русија устаје, друго допуњено издање, ИКП „Никола Пашић“, Београд, 2005.
  5. Кнежевић Милош, Мозаик геополитике. Идентитет – транзиција – српско питање, Институт за политич­ке студије, Београд, 2008.
  6. Кнежевић Милош, Евроскептицизам. Где је Европа? 111 евроскептичких фрагмената, Заслон, Београд, 2008.
  7. Lavrov Sergej, „Russia and the World in the 21. Century“, Russia in Global Affairs, 4, july-september 2008.
  8. Леверат Флин и Хилари, „Огрешењe о Русију“, The National Interest, August 2008.
  9. Медведев Рој, Путин – повратак Русије, Компаниј а Но­вости, Београд, 2007.
  10. Милошевић Зоран, Нови пут Русије. Русија у поствизантијском геополитичком и религиозном вртлогу, Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево, 2005.
  11. Монтгомери Вилијем, „Крај снова о стратешком пар­тнерству Русије и Запада“, http://www.starisajt.nspm.rs/koment_2006/2006_monti_rusijain.htm
  12. Нарочицкаја Наталија, Русија и Руси у светској историји, СКЗ, Београд, 2008.
  13. Norris Robert and Kristensen M. Hans, „Russian Nuclear Forces“, Bulletin of Atomic Scientists, July-August, 2004.
  14. Примаков Јевгениј, Осам месеци плус, ИГАМ, Београд, 2003.
  15. Сванидзе Николај и Марина, Медведев, Еврођунти, Београд, 2009.
  16. Snyder Jack, Myths of Empire. Domestic Politics and Inte­rnational Ambition, Cornell University Press, 1991.
  17. Стојнић Мила, Руска цивилизација, Центар за геопоетику, Београд, 1994.
  18. Trenin Dmitri, „NATO and Russia: Sobering thoughts and practical suggеstions“, NATO Review, leto 2007. http://www.nato. /docu/review/2007/issue2/english/art1/html
  19. Tunander Ola, Baev Pavel, Einagel Ingrid Victoria, Geopolitics in Post-Wall Europe. Security, Territory and Identity, Part Two: „Russia and the West From Cold War to a Cold Peace“, SAGE, London, 1997.
  20. Friedman George, „The Geopolitics of Russia: Permanent Struggle“, October 2008. http://www.stratfor.com/analysis/20081014_geopolitics_russia_permanent_ struggle
  21. Clover Ch, „Dreams of the Eurasian Heartland“, Foreign Affairs, Vol 78, No 2, March-April, 1999.
периодика Национални интерес 3/2009 УДК: 327(470+571) 151-170
ç