Изабери језик:
Тема броја

САВРЕМЕНИ МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ И ЕВРОПСКА УНИЈА

ЕВРОПСКА УНИЈА У „ПОТРАЗИˮ ЗА ЛЕГИТИМИТЕТОМ

Сажетак

Европска унија је пројекат без преседана на европском простору а свакако и у међунардоним односима. Један од главних проблема у њеном проучавању био је, и још увек је, утврђивање њене праве природе. За потребе нашег рада прихваћено је одређење Европске уније као функционалног политичког система, али не и државе. У том контексту, предмет овога рада је оцена демократског квалитета Уније, посебно са становишта њеног демократског легитимитета. У првом делу рада дат је приказ различитих схватања природе Европске уније. Други део рада посвећен је проблему „демократског дефицитаˮ и различитим теоријским схватањима тог проблема. Закључни део рада говори о неким предлозима за решавање овог проблема, при чему се констатује да је у тренутној ситуацију уз постојећу уговорну архитектуру Европске уније, овај проблем далеко од решења.

кључне речи:

Референце

  • Abromeit, Heidrun. 2002. Wozu braucht man Demokratie?. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
  • Almond, Gabriel. 1956. „Comparing Political Systems.ˮ The Journal of Politics 18 (3): 391‒412. doi: https://doi.org/10.2307/2127255.
  • Bartolini, Stefano. 2006. Restructuring Europe: Center Formation, System Building, and Political Structuring Between the Nation State and the European Union. Oxford: Oxford University Press.
  • Beck, Ulrich i Edgar Grande. 2006. Kozmopolitska Europa, društvo i politika u drugoj moderni. Zagreb: Školska knjiga.
  • Beck, Ulrih, i Edgar Grande. 2012. Kosmopolitska Evropa. Beograd: Megatrend univerzitet.
  • Bistagnino, Giulia. 2017. “Leitimacy in the European Union, what troughput got to do with it?ˮ RescEU Working Papers. Last access: April 20, 2022. https://www.resceu.eu/publications/working-papers/.
  • Coman, Ramona, Amandine Crespy and A. Vivien Schmidt. 2020. Governance and Politics in the Post_Crisis European Union. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Čupić, Zoran. 2018. Političke stranke u Evropskoj uniji. Beograd: Zavod za udžbenike.
  • Easton, David. 1957. “An Approach to the Study of Political Systems.” World Politics 9 (3): 383‒400. doi: https://doi.org/10.2307/2008920.
  • Follesdal, Andreas and Simon Hix. 2006. “Why There is A Democratic Deficit in the Eu: Responce to Majine and Moravcsik.ˮ Journal of Common Market Studies 44 (3): 537‒538. doi: https://doi.org/10.1111/j.1468-5965.2006.00650.x.
  • Fossum, Erik John. 2006. „Conceptualizing the European Union Through Four Strategies of Comparison.ˮ Comparative European Politics 4 (1): 94‒97.
  • Giannone, Diego. 2015. „Suspending Democracy? The Governance of the EU´s Political and Economic Crisis as a Process of Neoliberal Restructuring.ˮ London: Springer International Publishing.
  • Grubiša, Damir. 2011. „Politikološke dvojbe o Europskoj uniji: Potraga za određenjem.ˮ Politička misao 48 (2): 61‒90.
  • Hix, Sajmon. 2007. Politički sistem Evropske unije. Beograd: Službeni glasnik.
  • Hix, Simon. 2008. What´s Wrong with the European Union and How to Fix It. Cambridge: Polity Press.
  • Kovačević, Bojan. 2011. „Deficit političkog građanstva u svetlu istorijskog iskustva izgradnje federalnih nacija.ˮ Nacionalni interes 10 (1): 147‒186. doi: https://doi.org/10.22182/ni.1012011.7.
  • Kovačević, Maja. 2015. „Građani i partije u izbornim procesima u Evropskoj uniji; principali bez uticaja, agenti bez odgovornosti.ˮ Srpska politička misao 47 (1): 163‒178. doi: https://doi.org/10.22182/spm.4712015.10.
  • Lord, Christopher and Magnette Paul. 2002. „Notes Towards a General Theory of Legitimacy in the European Union.ˮ The ESRC „One Europe or Several“ Programme. Working Paper. Last access: April 20, 2022. http://www.oneeurope.ac.uk.
  • Mair, Peter and Thomassen Jacques. 2010. “Political Representation and government in the European Union.” Journal of European Public Policy 17 (1): 20‒35. doi: https://doi.org/10.1080/13501760903465132.
  • Mair, Peter. 2013. Ruling the Void: The Hollowing of Western Democracy. London: Verso Books.
  • Majone, Giandomenico. 2009. Europe as the Would-Be World Power. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Majone, Giandomenico. 2014. Rethinking the Union of Europe Post-Crisis Has Integration Gone Too Far?. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Maurer, Andreas. 2013. “From EMU to DEMU: The Democratic Legitimacy of the EU and the European Parliament, IAI Working Papers 13/11.ˮ Istituto Affari Internazionali. Last access: April 26, 2022. http://www.iai.it/pdf/dociai/iaiwp1311.pdf.
  • Offe, Claus and Ulrich K. Preuss. 2006. “The Problem of Legitimacy in the European Polity. Is Democratization the Answer?” Constitucionalism Web Papers (6): 299‒328. doi: 10.1007/978-3-658-22267-3_13.
  • Puchala, Donald J. 1971. „Of blind men, elephands and international integration.ˮ Journal of Common Market Studies 10 (3): 267‒284.
  • Samardžić, Slobodan. 1998. Evropska unija kao model nadnacionalne zajednice. Beograd: Institut za evropske studije i Fondacija Fridrih Ebert.
  • Samardžić, Slobodan. 2022. Politički sistem Evropske unije–Teorija-institucije-proces odlučivanja-politički život. Beograd: Službeni glasnik i Fakultet Političkih nauka.
  • Scharpf, W. Fritz. 1999. Regiere in Europa: effective und demokratisch. Köln: Max – Planck – Institut für Gesellschaftsforschung.
  •  Scharpf, W. Fritz. 2003. „Problem – solving effectiveness and democratic accountability in the EU.” MPIFG Working paper 3/1, 1‒33. Last access: April 23, 2022. http://hdl.handle.net/10419/41664
  • Schmidt, A. Vivien. 2013. “Democracy and Legitimacy in the European Union Revisited: Input, Output and Throughput.” Political Studies 61 (1): 5‒20. doi: https://doi.org/10.1111%2Fj.1467-9248.2012.00962.x.
  • Schmidt, A. Vivien. 2015. “The Forgotten Problem of Democratic Legitimacy – “governing by the rulesˮ and “ruling by the numbersˮ In The future of the euro, eds. Matthias Matthijs and Mark Blyth, p. 90. Oxford: Oxford University Press.
  •  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, signed at Lisbon, 13 December 2007 OJ C 306, 17.12.2007, p. 1–271.
  • Vajler, Džozef. 2002. Ustav Evrope. Beograd: Filip Višnjić.
  • Watts, Duncan. 2008. The European Union. Edinburgh: Edinburgh University Press.
  • Weiler, H.H. Joseph. 2012. “Europe in Crisis – On „Political Messianism” Legitimacy and the Rule of Law.” Singapore Journal of Legal Studies 248‒262. doi: https://doi.org/10.2139/SSRN.2255263.
  • Wessels, Wolfgang. 2005. “Claevages, controversies and convergence in European Union studes.” In Palgrave Advances in European Union Studies, eds. Cini Michelle and Bourne Angela K., 233. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
периодика Српска политичка мисао 3/2022 3/2022 УДК 321.7(4-672EU) 201-221
ç