Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ЕВРОПСКА УНИЈА КАО ГЛОБАЛНИ АКТЕР РЕФОРМЕ СЕКТОРА БЕЗБЕДНОСТИ И ИСКУСТВО СРБИЈЕ

Сажетак

Европска унија последњих година све више тежи да се промовише и као глобални безбедносни актер кроз различите механизме и инструменте спољног деловања. Ту своју улогу Европска унија остварује на више начина, а један од њих је и подстицање, помагање и рад на реформи сектора безбедности у државама од интереса за Унију и њене државе чланице. Аутори кроз анализу процеса концептуализације реформе сектора безбедности, правног и институционалног оквира за деловања Европске уније у том пољу, као и приказа њених активности на примеру Србије и једне посебне мисије управљања кризом у Гвинеји Бисао, нуде одговоре на питања како, којим инструментима и са којим успехом Европска унија помаже државама које пролазе кроз постконфликтну и постауторитарну трансформацију у реформи сектора безбедности. Упркос великом труду који улаже, ипак нема довољно развијену стратегију, ни механизме да тај процес спроведе до краја, тако да се она, још увек, не може сматрати успешним глобалним актером у реформи сектора безбедности, посебно не у државама које не изражавају жељу да постану њене чланице.

кључне речи:

Референце

  1. Asseburg, Muriel, Kempin, Ronja (eds.), The EU as Strategic Actor in the Realm of Security and Defence? A Systematic Assessment of ESDP Missions and Operations, German Institute for International and Security Affairs, Berlin, 2009.
  2. Bloching, Sebastian, Security Sector Reform Mission under CSDP: Addressing Current Needs, DCAF Brussels and ISIS Europe, Brussels, 2012.
  3. Buharali, Can, Better NATO-EU relations require more sincerity, Centre for Economics and Foreign Policy Studies, Discussion Paper Series – 2010/1, 2010.
  4. Derks, Maria, More, Sylvie, The European Union and Internal Challenges for Effectively Supporting Security Sector Reform, Netherlands Institute for International Relations – Clingendael, 2009.
  5. Dursun-Ozkanca, Oya, Vandemoortele, Antoine, “The European Union and Security Sector Reform: current practices and challenges of implementation”, European Security, 21:2, 2012.
  6. Grabbe, Heather, The EU’s Transformative Power, Europeanization Through Conditionality in Central and Eastern Europe, Palgrave Macmillan, New York, 2006.
  7. Grevi, Giovanni, Helly, Damien and Keohane, Daniel (eds.) European Security and Defence PolicyThe First Ten Years, EUISS, Paris, 2009.
  8. Gross, Eva, Jacob, Marine, Assessing The EU’s Approach to Security Sector Reform (SSR). European Parliament: Directorate – General for External Policies of the Union, Brussels, 2013.
  9. Hänggi, Heiner, “Conceptualising Security Sector Reform and Reconstruction”, In: Reform and Reconstruction of the Security Sector, (eds. Alan Bryden, Heiner Hänggi), Lit Verlag, Geneva, 2004.
  10. Ondrejcsak, Robert, Ejdus, Filip (eds.), Slovakia and Serbia: Experiences from Transatlantic Integration and Security Sector Reform, Centre for European and North Atlantic Affairs and Centre for Civil-Military Relations, Bratislava, 2008.
  11. Rerl, Jochen, Weisserth, Hans – Bernhard (eds.), Handbook on CSDP, 2nd Edition, Directorate for Security Policy of the Federal Ministry of Defence and Sports of the Republic of Austria, Vienna, 2012.
  12. Schimmelfennig, Frank and Sedelmeier, Ulrich, „Governance by conditionality: EU rule transfer to the candidate countries of Central and Eastern Europe“, Journal of European Public Policy, 11:4, August 2004.
  13. Trauner, Florian, Kruse, Imke, “EC Visa Facilitation and Readmission Agreements: A New Standard EU Foreign Policy Tool?”, European Journal of Migration and Law 10:4, 2008.
  14. Weiler, Quentin, The EU and Security Sector Reform in Africa: a Leader in Theory, a Laggard in Reality?, UN University and College of Europe, Bruges, 2009.
  15. Вукчевић, Дејана, Безбедност и Европска унија: Безбедносна политика Европске уније – институционалне основе, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  16. Ејдус, Филип, „Концепт реформе сектора безбедности.“, у: Годишњак реформе сектора безбедности у Србији, (ур. Мирослав Хаџић, Богољуб Милосављевић, Соња Стојановић и Филип Ејдус), Центар за цивилно-војне односе, Београд, 2008.
  17. Живковић, Урош. „Утицај процеса европске интеграције на спољну политику Србије: пример регионалне сарадње и добросуседских односа“, Синтезис, IV-1, Београд,

  Документа

  1. A Concept for European Community Support for Security Sector Reform. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, Brussels, 24/05/2006, COM (2006) 153 final;
  2. Council Conclusions on a Policy Framework for Security Sector Reform. 2736th General Affairs Council Meeting, Luxembourg, 12 June 2006.
  3. Council Conclusions on Security and Development. 2831th External Relations Council Meeting, Brussels, 19-20 November 2007.
  4. EU Concept for ESDP Support to Security Sector Reform. Council of the European Union, Brussels, 13/10/2005, 12566/4/05 REV 4;
  5. Европска стратегија безбедности „Безбедна Европа у бољем свету“, децембар 2003.
  6. Национални програм за усвајање правних тековина ЕУ (НПАА) за период 2014-2018, јул 2014.
  7. Споразум о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, април 2008.

  Извори са интернета и веб стране

  1. “Fragile State Index 2014”, Fund for Peacе: http://ffp.statesindex.org/. (приступљено: 10.02.2015.)
  2. “Freedom in the world 2014”, Freedom House: https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2014#.VNIr-NLF-K0. (приступљено: 05.02.2015.)
  3. EU SSR Guinea Bissau Factsheet 2010: http://eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eu-ssr-guinea-bissau/pdf/01102010_factsheet_eu-ssr-guinea-bissau_en.pdf. (приступљено: 06.02.2015.)
  4. EUAM Ukraine Operation Information, EEAS web-site: http://eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/euam-ukraine/index_en.htm. (приступљено: 19.01.2015.)
  5. International Crisis Group Africa Report No 190, September 2012: http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/west-africa/guinea-bissau/190-beyond-turf-wars-managing-the-post-coup-transition-in-guinea-bissau.pdf. (приступљено: 06.02.2015.)
  6. Overview of the missions and operations of EU, EEAS web-site: http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/index_en.htm. (приступљено: 02.02.2015.)
  7. Security System Reform and Governance, OECD, DAC Guidelines and Reference Series, 2005, OECD web-site: http://www.oecd-ilibrary.org/development/security-system-reform-and-governance_9789264007888-en. (приступљено: 12.01.2015.)
  8. Министарство одбране Републике Србије у оквиру процеса европских интеграција, Сајт Министарства одбране, http://www.mod.gov.rs/sadrzaj.php?id_sadrzaja=5453. (приступљено: 11.02.2015.)
  9. Мисије у којима учествују припадници Војске Србије, Сајт Војске Србије, http://www.vs.rs/index.php?content=4423c1a4-56bb-102f-8d2f-000c29270931. (приступљено: 11.02.2015.)
  10. Сајт Канцеларије Владе Р. Србије за европске интеграције: http://www.seio.gov.rs/dokumenta/eu-dokumenta.211.html. (приступљено: 08.02.2015.)
  11. Сајт Министарства вањских и европских послова Републике Хрватске: http://www.mvep.hr/hr/hrvatska-i-europska-unija/pregovori/kako-smo-pregovarali/. (приступљено: 10.02.2015.)
периодика Политичка ревија 3/2015 УДК 355.02(497.11)(4-672EU) 209-232
ç