Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

EВРОАТЛАНТСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ, СРБИЈА И ЗАПАДНИ БАЛКАН ПОСЛЕ „БРЕГЗИТА“: ГЕОПОЛИТИЧКЕ ОКОЛНОСТИ

Сажетак

У раду се посматрају последице «Брегзита» на односе унутар ЕУ и евроатланске интеграције Србије и региона «Западног Балкана. Док је у претходни деценијама ЕУ тежила да утиче на стабилизацију простора Балкана услед бојазни од ширења «балканизације» на просторе Европе, данас неинтегрисани део Балкана страхује од последица «брегзитизације» ЕУ. Први део рада посвећен је разумевању концепта «Западног Балкана» у савременом политичком дискурсу и класичних геополитичких одлика овог поднебља, а затим и геополитичке позиције Србије. У другом делу рада се прелази на тумачење савремених геополитичких односа у контексту «Брегзита» и његових последица, да би се на крају рада анализирале могуће последице свих ових односа евроинтеграције Србије и Западни Балкан узимајући у обзир све постојеће геополитичке околности.

кључне речи:

Референце

  1. Butler Eamonn, “Brexit and the Balkans: Implications for Future EU Enlargement”, European Future`s, 5. September 2016.
  2. Гајић Александар, „Безбедност Европе – геополитички аспект“, Зборник Нова архитектура европске безбедости – шанса за Србију (ур. А. Ћорлука), Центар за развој међународне сарадње, Београд, 2010.
  3. Гајић Александар, „Геополитика кризе ЕУ“ у Криза ЕУ – оквири, домети, трендови (ур. А. Гајић, М. Игрутиновић), Институт за европске студије, Београд, 2013.
  4. Гајић Александар, „Србија и геостратешки интереси великих сила 1914. 4 2014“ у Србија и политика великих сила 1914-2014 (ур. Ђурић Ж. и Кнежевић М.); Институт за европске студије, Београд, 2014.
  5. Гајић Александар, „Утицај регионалних криза на савремене прилике на Балкану: геостратешке импликације украјинске и мигрантске кризе“, Култура Полиса, посебно издање бр. 2/2017, Нови Сад, 2017.
  6. Мajone Giandomenico, Europe as Would be Power, Cambridge University Press, Cambridge
  7. Макиндер Халфорд, Демократски идеали и стварност, Метафизика, Београд, 2009.
  8. Meyssan Thierry, The Brexit Reshuffles World Geopolitics, Strategic Culture Foundation, 30. 06.2016.
  9. Muniz Manuel, Navazo Bernardo, Brexit and Perverse geopolitics of Leaving EU, Atlantic Council, 9. July 2016.
  10. Oliver Tim and Almut Moller (ed), The UK and European Union: What Would Brexit Mean for EU and the other States Around the World?, The German Council on Foreign Relations (DGAP), Berlin, September 2014.
  11. Секуловић Драгољуб, Гиговић Љубомир, „Европска компонента геополитичког положаја Србије“, Војно дело 3/2008, Београд, 2008.
  12. Spykman Nicholas, The Geography of Peace, Harcourt, Brace&Co, New York, 1944.
  13. Spykman Nicholas, America`s Strategy in World Politics: The US and the Balance of Power, Harcourt, Brace&Co, New York, 1942.
  14. Степић Миломир, „Геополитичност ширења ЕУ и положај Србије“, Српска политичка мисао, vol. 27. No. 1/2010.
  15. Стојковић Момир, „Геополитички чиниоци балканизације“, Зборник Тајна Балкана (ур. Бранислав Матић), СКЦ, 1995.
  16. Toje Alse, America, the EU and Strategic Culture, Routledge, London, 2008.
периодика Политика националне безбедности 1/2018 УДК: 327::911.3(497.11)(497-15)”2018” 123-139
ç