Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ЕВРОАТЛАНТСКА ДИМЕНЗИЈА БЕЗБЕДНОСТИ СРБИЈЕ

Сажетак

У раду је обрађена евроатлантска димензија безбедности на примеру студије случаја Републике Србије. Осим уводног дела у коме је дат кратак осврт на трансформацију сектора безбедности после 2000. године, акценат је стављен на актуелно стање и домете безбедносне политике државе и националног система безбедности Србије према оба пола евроатлантских безбедносних интеграција (Европске уније и НАТО-а). У том контексту је разрађен однос Србије према европским безбедним интеграцијама, како у области заједничке спољне и безбедносне политике, тако и у области унутрашње безбедности Уније. Однос државе према Северноатлантској алијанси приказује значајне промене у последњих 15-так година, које се крећу у оквиру декларисане војне неутралности од 2007. године.

кључне речи:

Референце

  1. Бајагић, М., Шпијунажа у XXI веку – Савремени обавештајно-безбедносни системи, Book Marso, Београд, 2008.
  2. Born H., Leigh, I., Making Intelligence Accountable: Legal Standards and Best Practice for Oversight of Intelligence Agencies, DCAF, University of Durham, Parlament of Norway, 2005.
  3. Интеграција Западног Балкана у мрежу глобалне безбедности, зборник (ур. Драган Р. Симић), Удружење за студије САД у Србији, Београд, 2011.
  4. Контекст анализа реформе сектора безбедности у Србији 1989-2009, Београдски центар за безбедносну политику, Београд, 2011.
  5. Лазић, Р., Контрола служби безбедности у Србији, Академија за националну безбедност, Службени гласник, Београд, 2014.
  6. Радни документ Европске комисије: Република Србија 2015. Извештај о напретку – Саопштење Комисије упућено Европском Парламенту, Савету, Европском економском и социјалном комитету и Комитету региона – Стратегија проширења ЕУ; доступно на www.seio.gov.rs/upload/d (24/01/2016).
  7. Савић, A., „НАТО у Србији – Србија без НАТО-а“, у зборнику Србија и НАТО – за и против, АДБ, Београд, 2010.
  8. Savić, А., „Serbia and NATO: pro et contra“, у зборнику „Србија – безбедносни и институционални изазови“, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  9. Савић, А., Делић, М., Бајагић, М., Безбедност света – од тајности до јавности, Институт безбедности, Полицијска академија, ВШУП, Београд, 2002.
  10. Савић, А., Машуловић, И., Системи националне безбједности, ФПМ Бар, 2010.

   

периодика Политика националне безбедности 2/2016 УДК: 355.02(497.11): [327.51+327.39(4-672EU) 67-90
ç