Изабери језик:
Тема броја

ИЗАЗОВИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ КАО ПОСЕБНО ОСЕТЉИВЕ ГРУПЕ СТАНОВНИШТВА

ЕВАЛУАЦИЈА ЗАДОВОЉСТВА ВОЛОНТЕРА ПСИХОДРАМСКИМ ГРУПАМА “ПОМОЋ ПОМАГАЧИМА“

Сажетак

Циљ рада је да прикаже резултат евалуације задовољства волонтера психодрамским групама “Помоћ помагачима” (ПП) у програму “Старији брат, старија сестра” (СБСС). Програм СБСС је програм спољне подршке деци у којем један волонтер студент, кроз успостављен трајни негујући однос и интеракцију, детету пружа психосоцијалну помоћ током периода од 20 месеци. ПП представљају групу активности психо-социјалне подршке волонтерима на програму СБСС. Психодрамски сусрети се одвијају просечно једном у два месеца у трајању од 2,5 сата, а примењује се метод рада са групом. ПП је заснован на теоријама и перспективама: превенција викаријанске трауме и синдрома изгарања, перспектива социјалног рада у успостављању позитивног односа са клијентом, теорија осећајног везивања, перспектива снага, теорија о менторском раду, антипочињавајућа и антидискриминативна перспективе. Подаци о задовољству корисника ПП и појединим аспектима ПП прикупљани су на основу одговора волонтера у Завршном извештају. У евалуацији је учествовало 33 волонтера програма СБСС. На скали од 1 до 10 оценили су услугу просечном оценом 9,26 за сва четири циклуса. Појединачно посматрајући сваки циклус: први циклус са 9.8, други са 9.7, трећи циклус са 7.9, четврти са 9.3. Најважније им је Подршка групе и Размена искуства. Највише предлога је било да сусрети буду чешћи, редовнија посећеност волонтера и боља усклађеност термина група са обавезама волонтера.

кључне речи:

Референце

  • Ајдуковић, Марина и Цајверт Лиља, Супервизија у психосоцијалном раду, Друштво за психолошку помоћ, Загреб, 2014, стр. 14-24, 359-376.
  • Борјанић, Емина, “Викаријанска трауматизација и професионалци у систему социјалне заштите деце и младих”, Социјална политика, 2016, 1/2016., год. 51, стр.77-98.
  • Бранковић, Ива, Шарац, Нада, Живанић, Светлана, Супервизија у центру за социјални рад – Приручник за супервизоре, Завод за социјалну и дјечју заштиту, Подгорица, 2017.
  • Бургунд, Анита, “Синдрома изгарања у помажућим професијама”, Социјална мисао, 2010, број 2, стр.111-120.
  • Вулевић, Гордана, Помоћ помагачима, Save The Children UK, Београд, 2002.
  • Ђурић, Зоран, Вељковић, Јасна и Томић, Миомир, Psychodrama – A Beginner’s Guide, Jessica Kinsley Publishers, London and Philadelphia, 2006.
  • Жегарац, Невенка, Од проблема до прилика у вођењу случаја. Приручник за практичаре, Центар за истраживања у социјалној политици и социјалном раду, Факултет политичких наука, Београд, 2016, стр.193-194.
  • Јалом, Ирвин и Лешћ, Молин (2013). Теорија и пракса групне психотерапије. Психополис институте, Нови Сад.
  • Gal, Reuven, “Colleagues in distress: `helping the helpers’”, International Review of Psychiatry, 1998, 10, pp.234-238.
  • Grossman, J.B., & Tierney, J.P. (1998). Does mentoring work? An impact study of the Big Brothers Big Sisters program. Evaluation Review22, 403-426.
  • Nuttman-Schwartz, Orit, Dekel, Rachel. Training Students for Shared Traumatic Reality. Social work, Volume 53, Number 3, July 2008, pp 279-281.
  • Payne, Malcolm, Савремена теорија социјалног рада. Филозофски факултет Универзитета у Бањалуци, 2001, стр.183-203.
  • Половина, Нада, “Осећајно везивање: теорија, истраживања, пракса”, Зборник Института за педагошка истраживања, Београд, 2005.
  • Ruch, Gillian, Ward, Adrian and Turney, Danielle, “Relationship-Based Social Work: Getting to the Heart of Practice”, Jessica Kingsley Publishers, 2010.
  • Ruch, Gillian, “Where Have All the Feelings Gone? Developing Reflective and Relationship-Based Management in Child-Care Social Work, British Journal of Social Work, 2012, vol. 42, pp.1315-1332.
  • Tierney, J.P., Grossman, J.B., & Resch, N.L. (1995). Making a difference: An impact study of Big Brothers/Big Sisters. Philadelphia: Public/Private Ventures.
периодика Социјална политика 2/2020 2/2020 УДК 364.4-058.862(497.11) 95-115
ç