Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ЕСЕЈ О ПОЛИТИЧКИМ РЕЛИГИЈАМА

Сажетак

Овај рад покушава да одговори на питање да ли је концепт политичких религија и даље релевантан за политичку науку? Концепт политичких религија настао је почетком XX века са циљем да на један специфичан начин покуша да објасни природу тоталитарних режима насталих на тлу Европу. Анализом италијанског фашизма, немачког националсоцијализма и комунизма Совјетског Савеза, истраживачи су закључили да ти режими имају елементе религије и да се могу разумети као политичке религије. Циљ нашег рада је двострук. Квалитативном анализом и критичким приступом досадашњим сазнањима о политичким религијама намеравамо да приближимо овај концепт нашој научној и стручној јавности и друго, намеравамо да објаснимо зашто је овај концепт и на почетку XXI века и даље релевантан за политичку науку.

кључне речи:

Референце

  1. Екмечић Милорад, „Фашизам и религија“, у: Други свјетски рат – 50 година касније, Том 1, зборник са научног скупа, Подгорица, 1997, стр. 39-51.
  2. Јевтић Мирољуб, „Религијски оријентисане партије на Западном Балкану“, Српска политичка мисао, Год. 19 , Бр. 3, 2012, стр. 261-280.
  3. Кинђић Зоран „Религијски основ борбе за средиште света“, Српска политичка мисао, год. 22, бр. 2, 2015, стр. 215-237.
  4. Оршолић Марко, Злодусима насупрот: религија и националсоцијализам, Ријека, Адамић, 2006.
  5. Становчић Војислав, Политичке идеје и религија 1 и 2, Чигоја штампа, Београд, 2003.
  6. Ackermann Josef, Heinrich Himmler als Ideologe, Göttingen, Musterschmidt, 1970.
  7. Burleigh Michael, The Third Reich: A New History, New York, Hill and Wang, 2000.
  8. Cecil Robert, The Myth of the Master Race: Alfred Rosenberg and Nazi Ideology, London, Batsford, 1972.
  9. Cohen Gidon, “Political Religion and British Communism”, Twentieth Century Communism, Issue 2, 2010, стр. 197-214.
  10. Gentile Emilio, “Fascism, Totalitarianism and Political Religion: Definitions and Critical Reflections on Criticism of an Interpretation”, Totalitarian Movements and Political Religions, Vol. 5, No. 3, 2004, стр. 326-375.
  11. Gentile Emilio, “Fascism as Political Religion”, Journal of Contemporary History, Vol. 25, No. 2/3, 1990, стр. 229-251.
  12. Jevtić Miroljub, “Political Science and Religion”, Politics and Religion Journal, Vol. 1, No. 1, 2007, стр. 59-69.
  13. Kula Marcin, “Communism as Religion”, Totalitarian Movements and Political Religions, Vol. 6, No. 3, 2005, стр. 371-381.
  14. Laustsen Carsten B., “Studying Politics and Religion: How to Distinguish Religious Politics, Civil Religion, Political Religion, and Political Theology“, Journal of Religion in Europe, Vol. 6, 2013, стр. 428-463.
  15. Maier Hans, “Political Religions and their Images: Soviet communism, Italian Fascism and German National Socialism”, Totalitarian Movements and Political Religions, Vol. 7, No. 3, 2006, стр. 267–281.
  16. Miliopoulos Lazaros, “The Revolutionary Global Islamism – Politicized of Political Religion? Applying Eric Voegelin’s Theory to the Dynamics of Political Islam”, Religion Compass, Vol. 7, No. 4, 2013, стр. 126-136.
  17. Modernity Without Restraint, The Political Religions, The New Science of Politics; And Science, Politics and Gnosticism, The Collected work of Eric Voegelin, Vol. 5, University of Missouri Press, USA, 2000.
  18. Mommsen Hans, “National Socialism as a Political Religion”, in: Totalitarianism and Political Religions, Volume II, Concepts for the comparison of dictatorships, (eds Hans Meier, Michael Schäfer), Routledge, 2007, стр. 155-163.
  19. Peukert Detlev, “The Genesis of the “Final Solution” from the Spirit of Science“, in: Reevaluating the Third Reich (eds. Thomas Childers, Jane Caplan), New York: Holmes and Maier, 1993.
  20. Riegel Klaus-Georg, “Marxism-Leninism as political religion”, in: Totalitarianism and Political Religions, Volume II, Concepts for the comparison of dictatorships, (eds. Hans Meier, Michael Schäfer), Routledge, 2007, стр. 61-112.
  21. Rosenberg Alfred, Der Mythus des 20. Jahrhunderts: Eine Wertung der seelisch-geistige Gestaltenkämpfe unserer Zeit, Munich, Hoheneichen, 1930.
  22. Shorten Richard, “The Enlightenment, Communism and Political Religion: Reflections on Misleading Trajectory”, Journal of Political Ideologies, Vol. 8, No. 1, 2003, стр. 13-37.
  23. Veković Marko, “Faith Matters? How Religion Shaped American Presidential Election 2016”, Serbian Political Thought, Vol. 17, No. 1, 2018, стр. 77-93.
  24. Voegelin Eric, Die politischen Religionen, Bermann-Fisher, Stockholm, 1939.
  25. Vondung Klaus, “’Religious faith’ in National Socialism”, in: Totalitarianism and Political Religions, Volume II, Concepts for the comparison of dictatorships, (eds Hans Meier, Michael Schäfer), Routledge, 2007, стр. 5-18.
периодика Српска политичка мисао 3/2018 3/2018 УДК 321.64:2-67 195-210
ç