Изабери језик:
Тема броја

СТУДИЈЕ

ЕКОНОМИЈА КАО ДЕЗИНТЕГРАТИВНИ ИЛИ ИНТЕГРАТИВНИ ФАКТОР ДРЖАВЕ?

Сажетак

Референтне анализе указују да су главни узроци не­станка и настанка држава у нововековној историји углавном национални, религиозни, културолошки, те да економски фактор има мањи утицај. При анализи економских аргумената за и против сецесије круцијална је процена ефеката раздруживања у кратком и дугом року. Сумарна анализа не иде на руку индепендистима; наиме показује се да сецесија кошта, односно да има сасвим извесне губитке док су добици у дугом року неизвесни што, уз инхерентну несклоност еко­номских актера ка ризику, сугерише да је лакше мобилисати снаге за “статус кво”. Наиме, велики број студија указује да је управо економија била један од интегративних чинилаца, односно да сецесионистички покрети, услед антиципираних високих трошкова за њихове резиденте, нису успевали у индустријализованим и демократским земљама, у којима постоје разрађени механизми мирног решавања конфликтних интереса. Велике земље уживају економске предности због тога што политички детерминисане границе одређују величину тржишта. Ако постоји слободна трговина и глобално тржиште, чак и релативно мале културалне, лингвистичке и етничке групе могу имати користи од креирања сопствених правних и политичких јурисдикција. У сваком случају, историја стварања и сецесија нација-држава је под утицајем трговинског режима.

кључне речи:

Референце

  1. Alberto Alesina, Enrico Spolaore, Romain Wacziarg, Eco­nomic Integration and Political Disintegration, Working Papers 6163, Cambridge 1997, ://ideas.repec.org/a/aea/ aecrev/v90y2000i5p1276-1296.html
  2. Collier-Hoeffler, On Economic Causes of Civil War, Rou­tledge, London, 1997.
  3. Donald Witman, ’’Introduction’’, The Oxford Handbook of Political Economy, Oxford University Press, 2008. Edi­ted by Barry Wengast & Donald Witman, p. 21..
  4. Easterly and Levine, Africa’s Growth Tragedy’, Milles and Scott, Macroeconomics Understanding of Wealth of Nations, John Willey and Sons inc, NY, 2002..
  5. James Fearon, ’’Ethnic Mobilization and Ethnic Violence’’, The Oxford Handbook of Political Economy, Oxford University Press, 2008. Edited by Barry Wengast & Donald Witman, pp. 852-868.
  6. Jonathan Roden, ’’Federalism’’, The Oxford Handbook of Political Economy, Oxford University Press, 2008. Edi­ted by Barry Wengast & Donald Witman, p. 366.
  7. Hayek, Friedrich, The Road to Serfdom, London: Routledge and Kegan Paul, (1979/1944).
  8. Henry Hale, A political economy of secessionism in federal systems, Department of Political Science, Indiana Uni­versity, 2002.
  9. Маџар Љ, „Економски аспекти распада Југославије”, Филозофија и друштво, Институт за филозофију и друствену теорију, Београд, 1994.
  10. Николић Г, 2003, Курс динара и девизна политика Краљевине Југославије, Стубови културе, Београд, 2003.
  11. Ngugi A, Kenya a Failed State? Give us a Break, The Na­tion, Nairobi, 2005.
  12. Przeworski Adam, ’’Self-Enforcing Democracy’’, The Oxford Handbook of Political Economy, Oxford University Press, 2008, Edited by Barry Wengast & Donald Witman. pp. 322­324.
  13. Understanding Civil War Evidence and Analysis, Volume 2: Europe, Central Asia, and Other Regions, 2005, Edi­ted by Paul Collier & Nicholas Sambanis, World Bank, Washingotn DC, pp. 1-34.
  14. Understanding Civil War Evidence and Analysis, Volume 1: Africa, 2005, Edited by Paul Collier & Nicholas Sam­banis, World Bank, Washingotn DC, p. 70.
  15. Young R, Econimic Factors in the Secession Calculus: A Survey, University of Western Ontario, London-Ontario, Canada N6A 5C2, 2002.
периодика Национални интерес 3/2009 УДК: 338:323.173 211-231
ç