Изабери језик:
Тема броја

САВРЕМЕНА ПЕРЦЕПЦИЈА МАРКСА, МАРКСИЗМА И НЕОМАРКСИЗМА

ЏЕРЕМИ КОРБИН КАО ПЕРФОРМЕР СОЦИЈАЛИЗМА 21. ВЕКА

Сажетак

Предмет рада је одређење узорног  политичара у двадесет првом веку чија би политика могла да глобални корпоративни капитализам замени социјализмом као светским процесом. Рад се заснива на уверењу да је неопходно да се у данашња постполитичка друштва врати политика  у изворном значењу те речи, односно политика која ће да служи добробити човека и људске заједнице. Полази од  Аристотелове политичке филозофије по којој политичар мора да представља природан спој лепоте и доброте људске природе и испуњава свој основни задатак – да се брине о честитости  и врлинама људи којима влада.

Уочивши феномен све масовније употребе уметности перформанса у јавном и политичком животу и тенденције савременог политичког перформанса да се врати својим коренима и изворишту, да  интервенише и радикално мења не само поглед на ствари, већ  и поредак у свету, рад политику одређује у контексту савремених теорија перформанса. Одређујући перформанс као социјалну уметност, упућује на његово преплитање са политиком. Указује да перформанси у политици и перформанси драмске уметности имају исто порекло и првобитно исту друштвену функцију, да претпостављају концепцију коприсутности и коегзистенције, односно искрену, непосредновану (директну) везу између перформера и публике, а која је и императив сваке праве политике, као и да  савремени перформанси већином реферирају на политичко идеално. У раду се долази до уверења да политичар, да би могао да  изведе перформативне акције које остварују  политику у њеном изворном значењу мора да буде изворни политичар, а то значи- политичар перформер. У раду се дефинише нова терминолошка одредница у науци о политици- политички перформер. Под појмом перформер подразумева извођача који никада не отелотворује туђа мишљења и осећања, никада се не претвара да је неко други. Позивајући се на савремене теорије глуме, истиче се да перформер радикално одступа од традиционалног поимања глумачке уметности. Примерни политичар социјализма у двадесет првом веку, мора да буде политичар перформер, а не политичар глумац. На основу анализе његове политичке каријере, као савремени политичар који у највећој мери поседује перформативне потенцијале, односно који је прави перформер одабран је Џереми Корбин, председник британске Лабуристичке партије. Компаративно анализирајући перформативност уметника перформера и политичара, рад показује да се у политичком деловању Џеремија Корбина перформативност успешно остварује  и као полиморфна и полисемична. Успешно је заступљена и у најтранспарентнијем, извођачком и спектакуларном облику Корбиновог  деловања, као и у изузетности садржаја његове политике –  социјалистичкој визији која представља потпун прекид са постполитиком Нових лабуриста и прекретницу  за неолиберализам који  више не може себе да представља као економско политички систем који се подразумева.  Као узорног перформера социјализма Џеремија Корбина препоручују моралне одлике које га разликују од свих осталих  савремених политичара. Он је идеалиста, поштен, поуздан, доследан, родољубив, искрен, аутентичан, независан, самоникао, храбар, правдољубив, непристрастан, скроман. Он  није: сујетан, охол, самољубив, осветољубив, извештачен, похлепан, грамзив, поткупљив. Закључује се да је узорни политичар социјализма у двадесет првом веку, односно политичар који учествује у лепоти и доброти и красе га поштење, савршенство и племенитост и који се одређује као политичар перформер, Џереми Корбин.

кључне речи:

Референце

  • Андрије Бернар, Боеч Жил, Речник тела, Службени гласник, Београд, 2010.
  • Миловановић, Ана “Политички перформанс у уметности и обрнуто“, ЛУДУС, УДУС, Београд,  бр. 177-178/ 2011.
  • Миловановић, Ана „Што је више клевета и лажи, Корбин им је милији и дражи!“, Политика, 28. 9. 2016.
  • Тишма Андреј „Духовно зрачење перформера“, у зборнику: Стратегија новог театра, приредио Симон Грабовац, Kултурни центар Новог Сада, Нови Сад, 1998.
  • Aristotel, Politika, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1988.
  • Ashton, Emily „Hearing ‘Jez we can’ proves Corbyn is now a hero to the young“, Evening Standard, London, 12. 8. 2015.
  • Controversy of the week, „A brusing electon“, The Week, 24.9. 2016.
  • „Corbyn’s  a riot among creatives“, Evening Standard, 13.5.2015.
  • „Corbyn coverage: BBC was a mouthpiece for right wing press“, Free Press, London, 2016.
  • Craig, Edward Gordon O umjetnosti kazališta, Centar za kulturnu djelatnost SSO Zagreba, Zagreb, 1980.
  • Crerar, Pippa „Corbynomania? It’s a bit odd really… I’m just a very normal person“, Evening Standard, London,  5. 8. 2015.
  • Donovan, Paul „The medium is the message, comrades”, Morning Star, 14.6.2016.
  • „Don’t tell my wife… Corbyn’s shinny follows PM’s shimmy”, Metro, 5.10.2018.
  •  „Good ideas but too much of a dreamer”( Metro Talk,) Metro, 1.10.2015.
  • Eaton, George „People’s republic of London“, New Statesman, 27.4.-3.5. 2018.
  • Gilbert, Jeremy, „Acid Corbynism“, Red Papper, Socialist Newspaper, London, no. 216, 2017.
  • Godwin, Richard „Interview with Paloma Faith”, Evening Standard, London, 5.1.2015.
  • Goldberg, Rose Lee Performance Art, Thames & Hudson, London, 2010.
  • Fors, Glyn “Comrade Corby”, Tribune, 5.8.2016.
  • Hoffman, Jens, Jonas, Joan  Perform, Thames & Hudson, London, 2005.
  • Kimber, Charlie Jeremy Corbyn, Labour and the fight for socialism, Socialist Worker Party, London, 2017.
  • „Labour will buy British to boost manufacturing in UK“, Metro, 25.7.2018.
  • Loach, Ken “Preface”, in: For the Many, Preparing Labour for (ed. Mike Phipps), OR Books, New York and London, 2017.
  • Marinis, Marko de „Glumac je mrtav, živeli glumci!“, Teatron, Muzej pozorišne umetnosti Srbije, Beograd, proleće/leto 2012.
  • Mills, James “Killing Corbyn and Khan like Lotto Win”, Sun, 31.1.2018.
  • Miočinović, Mirjana Surovo pozorište, Prosveta, Beograd, 1976.
  • Mirphy, Joe „’Busy’ Corbyn avoids kneeling before Queen”, Evening Standard, 8. 5. 2015.
  • Mouffe, Chantal „Populism’s new frontier“, Red Papper, Socialist Newspaper, London, no. 221, 2018.
  • Pribićević, Branko Socijalizam svetski proces, Partizanska knjiga, OOUR Monos, Ljubljana, Beograd, 1979.
  • Phipps, Mike “Introduction”, in: For the Many, Preparing Labour for Power (ed. Mike Phipps), OR Books, New York and London, 2017.
  • Sinclair, Ian “Review of Steve Howell “Game Changer: Eight Weeks That Transformed British Politics“, Peace News, London, no. 2620-2621, 2018.
  • Smith, Erica „Review of Alex Nunns ‘The Candidate: Jeremy Corbyn’s Improbable Path to Power’“, Peace News, London, 2620-2621/ 2018.
  • Ternan, John Mc „Interwiew with Corbyn“, Evening Standard, 30. 6. 2016.
  • Triling, Lajonel, Iskrenost i autentičnost, Nolit, Beograd, 1990.
  • Urwin, Rosamund „What kind of man wears socks in bed?“, Evening Standard, 5. 1. 2018.
периодика Национални интерес 3/2019 3/2019 УДК 32 Corbyn J. 153-177
ç