Изабери језик:
Тема броја

ИЗ ПОЛИТИЧКЕ ТЕОРИЈЕ И ПРАКСЕ

ДРЖАВА У ПОСТМОДЕРНОЈ ОПТИЦИ

Сажетак

Осврт на књигу: Анатомија савремене државе, Ђорђе Стојановић, Живојин Ђурић, Институт за политичке студије, Београд, 2012, 400 стр.

кључне речи:

Референце

периодика Политичка ревија 2/2013 УДК: 321.01(049.3) 5-102
ç