Изабери језик:
Тема броја

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ЕКОНОМИЈА

ДРУШТВЕНО-ЕТИЧКИ ИЗАЗОВИ ПРОЦЕСА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ

Сажетак

Основна карактеристика савремене светске привреде је доминација мултинационалних компанија, снажно присуство државе у привреди и дугорочна тенденција глобализације светске производње, трговине и потрошње. Глобализација је многоструки проблем који крије у себи ризике али и шансе. Ако је за једне назадовање и пад у „Манчестер капитализам“, други је управо глорификују. По једном спису „Института за привреду Келн“ глобализација не ствара никакве проблеме, она само дефинише проблеме на лековит начин, све проблеме које смо сами себи раније створили. Она је изазов: економски изазов али такође и друштвени, културни, пословни, етички, политички, и то не са­мо за компаније. У том контексту, овај рад се бави проблемима и друштвено-економским последицама процеса глобализације, пре свега на привреду транзиционих земаља. Као једно од могућих решења за спречавање штетних последица глобализације, предлаже се њено организовање у друштвено-етичком смислу, тј., кроз примену „нормативно-политичке“ стратегије и стратегије конкуренције.

 

кључне речи:

Референце

  1. R. Anderson; J. Hair; A. Bush, Професионални менаџмент продаје, Грмеч, Београд, 1998.
  2. Д. Антонић, Корупција у Србији, Центар за либерално демократске студије, Београд, 2001.
  3. Б. Баљ, А. Чучковић, Прилози за увод у филозофију, ИП Београд, Зрењанин, 2006.
  4. T. DeGeorge, Пословна етика Business Ethics, Филип Вишњић, Београд, 2003.
  5. Вељко Дубљевић: Примена Ролсових принципа правде кроз појмове рационално и разложно, у: Правни живот бр. 14, 2007.
  6. С. Гредељ, З. Гавриловић, Н. Шолић, Професија и корупција, Центар за мониторинг и евалуацију, Београд, 2005.
  7. G. Lancaster; L. Massingham, Менаџмент у маркетингу, Грмеч, Београд, 1997.
  8. Д. Милетић, Економска глобализација кроз призму социолога и економиста, Универзитет “Браћа Карић”, Београд, 2007.
  9. Б. Митровић, Economic inequalities and poverty as the consequence of the ongoing globalization, Универзитет у Нишу, Ниш, 2003.
  10. М. Печујлић, „Два лица глобализације“, Политика, Култура-Уметност-Наука, фебруар, Београд, 2001.
  11. М. Schramm, Unterenehmens etic immerzeitafterder globalizirung, Er­furt, 2002. Možda je Unternehmens Ethic immerzeitafter der Globalisie­rung, mada ni takvu knjigu nigde nisam našla – BG
  12. Singer; J. Myers, One World: The Ethics of Globalization, Carnegie Council, 2002.
  13. Томић, Проблеми глобализације, Зборник радова Универзитета у Загребу, Загреб, 2006.
  14. Тркуља, Искушења глобализације глобализација, европеизација и национални идентитет, Кикиндски дијалози, Кикинда, 2004.
  15. З. Видојевић, Куда води глобализација, Филип Вишњић, Београд, 2005.
  16. В. Вулетић, Глобализација мит или стварност, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2003.
периодика Политичка ревија 3/2010 УДК: 316.324.8:172 175-188
ç