Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ДИЛЕМЕ СПОЉНЕ ПОЛИТИКЕ О „БЕЗАЛТЕРНАТИВНОЈ“ ЕВРОИНТЕГРАЦИЈИ СРБИЈЕ

Сажетак

Већ и на први поглед је очигледно колико је савремена „безалтернативна политика“ евроатлантског смера у Србији испуњена недовољно образложеним, хтењима, предрасудама и погрешним уверењима. Декларисана „безалтернативност“ упућује на битна просторна и временска, те процесна и структурна ограничења тако одрешитог при­ступа. Истицање непостојања могућности било каквог другог спољнополитичког избора указује на епохалну изнудицу и политичку својевољност. У српском случају се, међутим, ради о нечему што суштински надилази уобичајене претпоставке унутрашње и спољне политике, која обележавају „мирније и „обичније“ европске земље. Одатле и дилема да ли је спољнополитичка „безалтернативност“ положаја и пута Србије у међународним односима наметнута или самоизабрана, у приличној мери неуверљива. Но, та неуверљивост, ма колико српска позиција на међународном плану у овом часу била ослабљена, свакако не би требало да значи конформистички одустанак од промишљања на изглед ма­ло вероватних а ипак постојећих алтернатива заговараној „безалтернативности“.

кључне речи:

Референце

  1. Аврамов Смиља, Алтернативни модел светске заједнице, Нова Европа и Евро, Београд, 2005.
  2. Аврамовић Зоран, Родомрсци, (О једном делу српских политичара и интелектуалаца од 1990. до 2009.), Култура полиса Графомаркетинг, Нови Сад, 2009.
  3. Антонић Слободан, Срби и Евросрби, Чигоја штампа, Београд, 2007.
  4. Бодрожић Ђуро, Национална држава, Српска књижевна задруга, Београд, 2008.
  5. Брдар Милан, Српска транзициона Илијада. Апорије демократског преображаја Србије у геополитичком контексту, Стилос, Нови Сад, 2007.
  6. Видојевић Зоран, Демократија на заласку. Ауторитарно тоталитарна претња, Службени гласник Ин­ститут друштвених наука, Београд, 2010.
  7. Ђинђић Зоран, Србија у Европи. Ауторски текстови и интервјуи, ТАНЈУГ, Београд, 2004.
  8. Елементи стратегије спољне политике Србије, Инсти­тут за међународну политику и привреду, зборник, приредили Едита Стојић и Слободан Јанковић, Београд, 2008.
  9. Јовановић Владислав, Рат који се могао избећи. У вртлогу југосовенске кризе, Нолит, Београд, 2008.
  10. Кљакић Љубомир, Студије будућности 1987-2004, На­родна књига, Београд Алфа, Београд,
  11. Кнежевић Милош, Европа иза лимеса, Слободна књига, Београд, 2001.
  12. Кнежевић Милош, Моћ Запада, Нова стара Европа I, „Мали Немо“, Панчево, 2004.
  13. Кнежевић Милош, Евроскептицизам. Где је Европа? 111 евроскпетичких фрагмената, Заслон, Београд, 2008.
  14. Кнежевић Милош, Србија и Русија. Савремене геоекономске и геополитичке дилеме, ИПС, Београд, 2009.
  15. Ковачевић Живорад, Америка и распад Југославије, „Филип Вишњић“ Факултет политичких наука, Београд, 2007.
  16. Коштуница Војислав, Одбрана Косова, „Филип Вишњић“, Београд, 2008.
  17. Милошевић Зоран, Свет без Запада, Прилог проучавању политичких процеса у свету и у Србији, Слобомир П Универзитет, Бијељина,
  18. Overy Richard, Atlas of the 20th Century History, Colinns Books, London, 2005.
  19. Примаков Евгеније, Свет без Русије? Чему води политичка кратковидост, Службени гласник Факултет безбедности, Београд, 2 010.
  20. Самарџић Слободан, Градња и разградња државе. Србија у суочењу са Европом од октобра 2000, „Филип Вишњић“, Београд, 2008.
  21. Сорош Џорџ, Криза глобалног капитализма. Угрожено отворено друштво, Самиздат Б 92, Београд, 1999.
  22. Степић Миломир, У Вртлогу балканизације. Политичко-географски положај и фрагментираност српских земаља, Службени лист СРЈ Институт за геополитичке студије, Београд, 2001.
периодика Национални интерес 2/2010 УДК: 327(497.11) 167-204
ç