Тема броја

ПОСЕБНО ОСЕТЉИВЕ ГРУПЕ СТАНОВНИШТВА СУОЧЕНЕ СА ДИСКРИМИНАЦИЈОМ, НЕПРАВИЧНОШЋУ И НЕЈЕДНАКОШЋУ ОСЕТЉИВЕ ГРУПЕ СТАНОВНИШТВА

ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ЦРНОЈ ГОРИ

Сажетак

У раду је представљен Интегрисани информациони систем социјалног старања (ИССС) – Социјални картон, дигитална трансформација центара за социјални рад у служби реформе система социјалне и дјечје заштите Црне Горе и бенефити система за кориснике, запослене у центрима за социјални рад и креаторе политика. Ријеч је о капиталном пројекту црногорске Владе који је омогућио спровеђење реформе система социјалне и дјечје заштите са циљем да се сиромашнима и социјално угроженима обезбиједи што квалитетнија социјална заштита, како у дијелу материјалних давања, тако и у дијелу услуга социјалне и дјечје заштите. Развој и увођење овог софтвера је захтијевало интензивну сарадњу стручњака, запослених у области социјалне и дјечје заштите, софтверске фирме S&T (Србија и Црна Гора), UNDP и Директората за информатику и аналитичко-статистичке послове Министарства рада и социјалног старања (сада Министарства финансија и социјалног старања).

кључне речи:

Референце

  • Извјештаји о реализацији пројекта и презентације достављене од стране менаџерке Пројекта Социјални картон Александре Вишњић из UNDP Црне Горе
  • Gillingham, P. 2014. Practice: Social Work in Action. England: Routldege, Vol. 26, No. 5, pp. 313-326.
  • Lagsten, J., Andersson, A. 2018. Use of Information systems in social work – challenges and an agenda for future research. European Journal of Social Work, pp. 1-13.
  • IDEAS. 2019. Анализа рада центара за социјални рад у Црној Гори. Подгорица: Министарство рада и социјалног старања и UNICEF Црна Гора.
  • https://www.me.undp.org/content/montenegro/sr/home/projects/E-SocialCard.html
  • http://snt.me/news/pressroom/94470.me.php
периодика Социјална политика 1/2021 1/2021 УДК 364-5:004.9(497.16) 79-99
ç