Изабери језик:
Тема броја

РУСИЈА, АМЕРИКА, ЕВРОПА - ЧЛАНЦИ

(ДЕЗ)ИНТЕГРАЦИЈА НАЦИЈЕ У ДЕМОКРАТИЈИ

Сажетак

Аутор се бави анализом чинилаца интеграције и дезинтеграције нације у демократском друштву. Подсећа се на западноевропско и германско (источноевропско) схватања нације. Према првом, посредством припадања држави наглашава се заједница грађана као суштинско обележје нације, a по другом схватању у први план се ставља зajедницa језика, заједничка историја, религија, култура, територија, митологија. Глобалистичке идеје о нацији прихватају грађанистичка схватања у оквиру нације идентификоване националне идеологије: анархизам, комунизам, грађански либерализам, глобализам. Овоме се додаје и грађанска демократија као систем који националне вредности потискује, а афирмише агресивни, тржишно-профитно оријентисани индивидуализам. Основне интегративне силе нације су у култури језик, вера, митологија. Систем обрaзовaњa такође има огромну улогу у очувању културе нације.

кључне речи:

Референце

  1. Аврамовић, З. (1998): Друго лице демократије, Филип Вишњић, Београд
  2. Аврамовић, З. (2002): Невоље демократије у Србији, Нови Сад
  3. Андерсон (1998): Нација – замишљена заједница, Плато, Београд
  4. Берлин, 1993): Четири огледа о слободи, Београд
  5. Кин, Џ. (1980): «Отровна воћка демократије», Књижевна реч, 10. новембар
  6. Кнежевић М. (2008): Црна Гора, Београд
  7. Токвил, А. (1990): Демократија у Америци, Нови Сад
  8. Пејн. Т. (1992): Права човека, Београд
  9. Попер, К (1994): Отворено друштво и његови непријатељи, БИГЗ, Београд
  10. Манхајм, К. (1980): Есеји о социологији културе, Загреб
  11. Мил, Џ. С (1988). О слободи, Филип Вишњић, Београд
периодика Национални интерес 1/2008 УДК: 316.356.4:321.7 7-20
ç