Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ДА ЛИ ЈЕ РЕАЛНО ОЧЕКИВАТИ ПРОМЕНЕ У МОДЕЛУ ПЛАНИРАЊА ПОРОДИЦЕ У СРБИЈИ У НЕПОСРЕДНОЈ БУДУЋНОСТИ?

Сажетак

Већ више од пола века Србија (ван подручја Косова и Метохије) се суочава са нивоом рађања деце испод потреба просте заме­не генерација. Феномен недовољног рађања у нашој средини прати и његов саставни део је претежно традиционална контрола рађања која укључује прибегавање абортусу када се из различитих разло­га трудноћа не жели или се не може прихватити. Да ли је реално очекивати промене модела планирања породице у Србији у непосредној будућности? У овом раду одговор на постављено питање је тражен на три начина. Прво, анализирањем дугогодишњег кретања индикатора планирања породице и њихових карактеристика. Паралелно се утврђују стање и домети политика релевантних за планирање породице. Пре свих популационе политике и полити­ке здравствене заштите. Истовремено, у немогућности да се спроведе репрезентативно истраживање везано за утврђивање ставова младих људи који су релевантни за планирање породице, представљени су ставови који се односе на рађање и коришћење ефикасне контрацепције студенткиња Медицинског, Фармацеутског и Фа­култета политичких наука Универзитета у Београду. После сагледавања изабраног задатка из сва три угла, чини се да нема дилеме да не постоји простор за очекивање другачијег репродуктивног понашања у Србији у непосредној будућности. Да би се оствариле позитиве промене неопходна је изградња репродуктивне свести. И индивидуалне и политичке.

кључне речи:

Референце

  1. Freedman, R., “The Role of Family Planning Programmes as a Fertility Determi­nant”, Family Planning Programmes and Fertility, Clarendon Press, Oxford, 1992.
  2. Капор-Стануловић, Н., Капамаџија, А., “Follow-up студија о знању и понашању младих у регулацији фертилитета (1964-1980-2000)”, Социјална мисао, 2000, 3-4.
  3. Lesthaeghе, R., “Postponement and Recuperation: Resent Fertility Trends and Forecasts in Six Western European Countries”, International Perspectives on Low Fertility: Trends, Theories and Policies, IUSSP Seminar, Tokyo, 21-21 March 2001.
  4. Министарство здравља, Истраживање здравља становника Републике Србије. Београд, 2007.
  5. Novak, F., “Problem neželjene trudnoće”, Zbornik radova V kongresa ginekologa opstetičara Jugoslavije, Sarajevo, 1964.
  6. Pison, G., “Tous les pays du monde 2009”, Population et Sociétés, 2009, 458.
  7. Rašević, М., Sedlecky, K., “The Abortion Issue in Serbia”, The Eur J Contracept Reprod Health Care, 2009, 14.
  8. Рашевић, М., “Да ли је евидентиран број абортуса у Србији реалан?”, Становништво, 2008,
  9. Рашевић, М., “Одлагање рађања у оптималној доби живота основна демографска цена 1990-их у Србији”, Зборник Матице српске за друштвене науке, 2006, 121.
  10. Rašević, M., “The Question of Abortion in Serbia”, Espace-Populati­ons-Sociétés, 2004, 3.
  11. Рашевић, М., Ка разумевању абортуса у Србији, Институт друштвених наука, Београд,
  12. Рашевић, М., Мијатовић, В., “Закон о финансијској подршци породици са децом”, Становништво, 2002, 1-4.
  13. Ристић, Ј., “Здравствени радници и планирање породице“, Становништво, 1994, 3-4.
  14. РЗС, Становништво и домаћинства Србије према попису 2002. године, Београд, 2006.
  15. РЗС, Становништво и домаћинства Републике Србије према попису 1991. године, Београд, 1995.
  16. Sedgh, G., Henshow, S., Sing, S., Bankole, A., Drescher, J., “Legal Abortion Wor­ldwide: Incidence and Recent Trends”, International Family Planning Per­spectives, 2007, 3.
  17. Sedlecky, K., Rašević, М., “Are Serbian Gynaecologists in Line with Modern Fa­mily Planning?”, The Eur J Contracept Reprod Health Care, 2008, 13.
  18. Sedlecki, K., Rašević, М., “Attitudes to Voluntary Sterilization in Serbia: Women’s and Gynecologists’ Points of View”, Eur J Contracept Reprod Health Care, 2006, 11.
  19. Седлецки, К., “Значај заштите репродуктивног здравља адолесцената за ублажавање проблема недовољног рађања”, Како зауставити белу кугу у Србији, Српска академија наука и уметности, Гинеколошко акушерска секција СЛД, Београд, 2006.
  20. Shamie, J., “Low Fertility: Can Governments Make a Difference?”, Annual Mee­ting Population Association of America, Boston, 4 April 2004.
  21. Sobotka, Т., Postponement of Childbearing and Low Fertility in Europe, Dutch University Press, Amsterdam, 2004.
  22. United Nations, World Contraceptive Use 2009, New York, 2010.
  23. Westoff, C., “A New Approach to Estimating Abortion Rates”, Measurment of Abortion Incidence, Abortion-Related Morbidity and Mortality, CICRED In­ternational Seminar, Paris, 7-9 November 2007.
периодика Српска политичка мисао 4/2011 УДК: 314.336(497.11) 257-275
ç