Изабери језик:
Тема броја

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС И РЕФОРМЕ ОБРАЗОВАЊА У СРБИЈИ

ЧЕМУ ШКОЛЕ ИЛИ „КАКО ЈЕ ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ ИЗНЕВЕРИЛО ДЕМОКРАТИЈУ И ОСИРОМАШИЛО ДУШЕ ДАНАШЊИХ СТУДЕНАТА“

Сажетак

Део наслова овог рада који је под наводницима, представља мото Алана Блума за његову књигу “Сумрак америчког ума” (Просвета, Београд 1990). У раду аутор настоји да сагледа основне слабости актуелног образовног процеса у Србији, трудећи се при том наравно да не понови ништа што je о томе вeћ речено у релевантној коришћеној литератури. Он високошколско образовање види као још једину нашу индустрију у експанзији, која je студенте претворила у машине за учење и брзо заборављање, а дипломце у учене незналице. Ригидном применом глобализацијског образовног модела на локалне (не)прилике, школа је, за разлику од неких пређашњих времена, почела да производи несрећне људске случајеве, што чини смисленим питање из наслова овог рада.

кључне речи:

Референце

  1. Антонић, Слободан, „Болоњска шума“, http://www.nspm.rs/kulturna-politika/bolonjska-suma.html, 23. ав­густ 2010.
  2. Blum, Alan, (1990) Sumrak američkog uma, Prosveta, Be­ograd
  3. Ilič, Ivan (1972) Dole škole, Novinsko izdavačko predcuzeće Duga, Beograd
  4. Вељак, Лино, „Болоња; Штанцовање радне снаге“, (http://www.nspm.rs/kulturna-politika/stancovanje-radne-snage.html, 8. novembar 2009)
  5. Lasch, Christopher (1986) Narcistička kultura, Naprijed, Zagreb
  6. Митровић, Љубиша, „Вирус неолиберализма и образо­ванње на платформи Болоњске декларације“, (http://www.nspm.rs/kulturna-politika/virus-neoliberalizmai-obrazovanje-na-platformi-bolonjske-deklaracije.html, sreda, 11. novembar 2009)
  7. Узелац, Милан (2009) Приче из Болоњске шуме, Висока струковна школа за образовање васпитача, Вршац
  8. Haralambos, Mihael i Heald Robin, (1989) Uvod u sociolo­giju, Globus, Zagreb
периодика Национални интерес 3/2011 УДК 37.014:378(497.11) 87-102
ç