Изабери језик:
Тема броја

ОСВРТИ И ПРИКАЗИ

БРАЋА ПО ИМЕНУ, КРВИ И СТРАДАЊУ

Сажетак

Приказ књиге: Кирил Шевченко, Лужичкосрпско питање и Чехословачка 1945–1948. Шабац: Центар академске речи, 2017, 328 стр.

кључне речи:

Референце

периодика Национални интерес 2/2017 УДК 94(=162.5) (437)”1945/1948”(049.3) 143-146
ç