Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА У ВРТЛОГУ РАДИКАЛНОГ ИСЛАМИСТИЧКОГ ФАНАТИЗМА, ЕКСТРЕМНОГ ВЕХАБИЗМА И ТЕРОРИЗМА

Сажетак

Две деценије међународних напора да се Босна и Херцеговина сврста у модерне државе на европској политичкој, економској и безбедносној карти нису уродиле плодом, јер се овај део Балкана и даље може с правом назвати „буре барута“ за крхке и тешко одрживе мирне међунационалне и међуверске односе. Појава и јачање екстремних политизованих интерпретација Ислама, радикалног (пан)исламског фундаментализма, развој екстремних вехабијских заједница и терористичких структура у БиХ, указују да она постаје кључни извор и генератор глобалног верског тероризма који је најтежа претња регионалној и европској безбедности тренутно и у будућности. У овом раду се настоји дати историјски, политички и безбедносни приказ развоја исламског фундаментализма, екстремног вехабизма и тероризма на просторима БиХ, утемељеног на политичкој и безбедносној анализи корена тероризма на овом простору, који сежу не само у ратни период (1992-1995) у БиХ, већ и много пре, када су у БиХ дошли и почели активно деловати први припадници „Муслиманске браће“, Ал Каиде, муџахедински ветерани из Авганистана и осталих терористичких организација и мрежа.

кључне речи:

Референце

  1. Аврамов, Смиља, Постхеројски рат Запада против Југославије, Ветерник, ЛДИ, 1997.
  2. Азиновић, Владо, Увод у студије тероризма, Факултет политичких наука, Сарајево, 2012.
  3. Бајагић, Младен, „Исламска држава Ирака и Сирије (ISIS/ISIL) – настанак, развој, идеолошки темељи и циљеви“, Политика националне безбедности (Годишњак), Институ за политичке студије, Београд, Година V, Vol. 7, No. 2/2014, стр. 25-54.
  4. Галијашевић, Џевад, Ера тероризма у БиХ, Филип Вишњић, Београд, 2007.
  5. Deliso, Christopher, The Coming Balkan Caliphate: The Threat of Radical Islam to Europe and the West, Praeger Security International, Westport, Connecticut, London, 2007.
  6. Дрецун, Милован, Алахови ратници, Print Book, Београд, 2008.
  7. Илмуд-Дин, Уџбеник за вјеронауку одраслих, ШРО Графичар, Добој, 1987.
  8. Izetbegović, Alija, Islamska deklaracija – Jedan program islamizacije muslimana i muslimanskih naroda, Sarajevo, 1970.
  9. Ковачевић, Живорад, Америка и распад Југославије, Филип Вишњић и ФПН, Београд, 2007.
  10. Kohlmann, Evan F., Al-Qaida’s Jihad in Europe: The Afghan-Bosnian Network, New York: Berg Publisher, 2004.
  11. Kohlman, Evan, Global Terroralert, Internet 14/02/2008, www.globalterroralert.com; William A. Mayer, 10 Years And Counting – Still No Exit Plan From Clinton Created, European Al-Qaeda Base, Internet 14/02/2008, http://www.militantislammonitor.org/article/ id/1127.
  12. Курмон, Бартелеми, Рибникар, Дарко, Асиметрични ратови, сукоби јуче и данас, тероризам и нове претње, НИЦ „Војска“, Београд, 2003.
  13. Labeviere, Richard, Dollars for Terror: The US and Islam, New York: Alogora Publishing, 2000.
  14. Лазански, Мирослав, Бин Ладен против Америке, Књига комерц, Београд, 2001.
  15. Laoust, Henri, Raskoli u islamu, Naprijed, Zagreb, 1989.
  16. Lebl, Leslie S., Islamism and Security in Bosnia and Herzegovina, Strategic Studies Institute and U.S. Army War College Press., 2014.
  17. Margetić, Domagoj, Islamistički terorizam na Jugu Evrope, Zagreb (s.n.), 2006.
  18. Мијалковић, Саша, Бајагић, Младен, Организовани криминал и тероризам, Београд, Криминалистичко-полицијска академија, 2012.
  19. Мијалковски Милан, Одговор тероризму, Факултет цивилне одбрана, Београд, 2005.
  20. Петровић Зоран, Ал-Каида, Евро, Београд, 2002.
  21. Радуљ Слободан, Терористичка мрежа у Босни и Херцеговини, „Наука и друштво“, Београд, 2007.
  22. Sekkaf, Hasan Аli, Vehabizam/Selefizam – ideološka pozadina i historijski korijeni (Preveli: Jasmin Merdan i Adnan Mešanović), Srebreno pero, Sarajevo, 2005.
  23. Трифуновић Дарко, Стојаковић Горан, Врачар Миленко, Тероризам и Вехабизам, Филип Вишњић, Београд, 2011.
  24. US Congres Senate, Committee on the Judiciary, Subcommittee on Terrorism, Technology and Homeland Security, Terrorist Recruitment and Infiltration in the United States: Prisons and Military as an Operational Base, 108th Congres, 1st Session, October 2003, Internet 12/02/2008, http://judiciary.senate.gov/testimony.cfm?id=960&wit_ id=2719.
  25. Фазлур, Рахман, Дух Ислама, Зенит, Београд, 1983.
  26. Хећимовић, Есад, Гариби муджахедини у БиХ 1992-1999, Dan Graf Seemo, Београд, 2009.
  27. Хамад, Али, У мрежи зла – Међународни тероризам и Ал Каида, Глас Српске, 2007.
  28. The Al Kifah Refugee Center. ‘A Call to Jihad in Bosnia.’ Flyer found amongst material found at the former headquarters of the Al-Kifah Refugee Center in Brooklyn NY.
  29. Шиндлер, Џон Р., Несвети терор: Босна, Ал Каида и успон глобалног џихада, Београд: Службени гласник, 2009, (Оrginal: John R. Schindler, Unholy Terror: Bosnia, Al Qaida, and the Rise of Global Jihad, New York: Zenith Press, 2007).
периодика Политика националне безбедности 1/2015 УДК 316.647.7:28+328.28](497.6) 47-82
ç