Изабери језик:
Тема броја

ИЗ ПОЛИТИЧКЕ ТЕОРИЈЕ

БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧКИ ФЕДЕРАЛИЗАМ УНУТАР ПАРАДИГМЕ ИСТОРИЈСКОГ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА

Сажетак

Аутор у раду објашњава настанак, карактер, и развој босанскохерцеговачког федерализма унутар теоријско-епистемолошке парадигме историјског институционализма. Користећи фокалне теоријско-методолошке елементе историјског институционализма – анализа критичног раскршћа и путне зависности – аутор има за циљ да институционалном аргументацијом објасни трајност и стабилност босанскохерцеговачког федерализма упркос промјенљивим структуралним околностима. Доношење Дејтонског мировног споразума 1995. године који је, између осталог, уредио Босну и Херцеговину према федералном принципу, представља критично раскршће након којег је федерални аранжман наставио да се репродукује аутономно од контингентних друштвених околности. Након трасирања федералног институционалног пута, путна зависност је додатно стабилизовала федерално уређење и отежала различитим политичким актерима могућност његове промјене..

кључне речи:

Референце

  1. Anderson, Liam, „Ethnofederalism – The Worst Form of Institutional arrangement…?“, International Security, Vol. 39, No. 1, 2014.
  2. Bieber, Florian, Post-War Bosnia: Ethnicity, Inequality and Public Sector Governance, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2006.
  3. Capoccia, Giovanni., Kelemen, Daniel R., „The Study od Critical Junctures: Theory, Narrative, and Counterfactuals in Historical Institutionalism“, World Politics, Vol. 59, Iss 3, 2007.
  4. Hague, Rod., Harrop, Martin, Comprative Government and Politics – An Introduction, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2004.
  5. Hall, Peter A., Taylor, Rosemary C. R., „Political Science and the Three New Institutionalisms”, Political Studies, Vol. 44, 1996.
  6. Касаповић, Мирјана, Босна и Херцеговина: подијељено друштво и нестабилна држава, Политичка култура, Загреб, 2005.
  7. Keil, Soeren, Multinational Federalism in Bosnia and Herzegovina, Southeast European Studies, Ashgate Publishing, 2013.
  8. Krasner, Stephen, „Approaches to the State: Alternative Conceptions and Historical Dynamics“, Comparative Politics, Vol. 16, 1984.
  9. Lieberman, Robert C., „Ideas, Institutions, and Political Order: Explaining Political Change”, American Political Science Review, Vol. 96, No. 4, 2002.
  10. Lijphart, Arend, Democracy in Plural Societies, Yale University Press, New Haven and London, 1977.
  11. Mahoney, James, „Path Dependence in Historical Sociology“, Theory and Society, Vol. 29, 2000.
  12. Parsons, Craig, How to Map Arguments in Political Science, Oxford University Press, Oxford, 2007.
  13. Pierson, Paul, „Increasing Returns, Path Dependece, and the Study of Politics“, American Political Science Review, Vol. 94, No. 2, 2000.
  14. Pierson, Paul, Politics in Time: History, Institutions, and Social Analysis, Princeton University Press, Princeton, 2004.
  15. Riker, William H., „Federalism“, in: F. I. Greenstein, N. W. Polsby (eds.): The Handbook of Political Science, Vol. 5, Reading, MA: Addison-Wesley, 1975.
  16. Roeder, Philip G., „Ethnofederalism and the Mismanagement of Conflicting Nationalisms“, Regional and Federal Studies, Vol. 19, No. 2, 2009.
  17. Stepan, Alfred, „Federalism and Democracy: Beyond the U.S Model“, Journal of Democracy, Vol. 10, No. 4, 1999.
  18. Thelen, Kathleen, „How Institutions Evolve: “Insights From Comparative Historical Analysis“, in: James Mahoney, Dietrich Rueschemeyer (eds.): Comparative Historical Analysis in the Social Science, Cambridge University Press, Cambridge, 2003.
  19. Устав Босне и Херцеговине, Сарајево, OHR, Office of the High Representative, http://www.ohr.int/dpa/default.asp?content_id=372&lang=sr
периодика Политичка ревија 2/2016 УДК 342.24(497.6) 1-18
ç