Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

„БОНДСТИЛ“ – „БАЛКАНСКИ РАМШТАЈН“ У НОВОЈ БЕЗБЕДНОСНОЈ АРХИТЕКТУРИ ЈУГОИСТОКА ЕВРОПЕ

Сажетак

Израда нове америчке доктрине за Планету, “осигуравање да се ни једној ривалској суперсили не дозволи израњање у Западној Европи, Азији, или на територији бившег Совјетског Савеза”, изражена је у Водичу за планирање одбране. У њему су путокази остварења неприкосновеног америчког лидерства. Поред осталог: овај документ пратили су и разрађени концепти нове војне доктрине, која је популарно назва­на win-win, што је концепт ратовањауз истовремена два војишта. Тај процес коинцидирао је са продирањем САД, по први пут у историји, у Балкан, а концепт је представљао тежак ударац целокупном српском народу. Потом је, на перверзан начин, следио и трајући процес интеграције „згаришта“ екс југословенског простора у европски.

кључне речи:

Референце

  1. Avramov, Smilja, Postherojski rat zapada protiv Jugoslavije, Vetemik, Idij-Veternik, 1997.
  2. Beaufre, André, Intoduction à la stratégie , Paris, IFRI/Economica, 1985.
  3. Ciliga, Ante, Crise d’Etat dans la Yougoslavie de Tito, Paris, Denoêl, 1972.
  4. Chomsky, Noam, What Uncle Sam Really Wants, Berkeley, Odonian Press, 1989.
  5. CHOSSOUDOVSKY, Michel, The Globalisation of Poverty and the New World Order, Oro, Ontario, Global Outlook, 2003.
  6. Cooley, Јohn K. Unholy Wars. Afghanistan, America and International Terrorism, Pluto Press, 1999.
  7. Collon, Michel, Poker Menteur, Bruxelles, EPO et Michel Collon, 1998.
  8. Christitch, Kosta, Les faux frères. Mirages et réalités yougoslaves, Paris, Flammarion, 1996.
  9. Deliso, Christopher, The coming Balkan caliphate: the threat of radical Islam to Europe and the West, Praeger Security International, 2007.
  10. Woodward, Susan L., Balkan Tragedy: Chaos and Dissolution after the Cold War, DC: The Brookings Institution, Washington, 1995.
  11. ПЕТРО­ВИЋ, Пироћанац, Зоран, Суноврат, Југоисток, Београд, 2000.
  12. Петровић, Пироћанац, Зоран, Геополитика енергије, Институт за политичке студије, Београд, 2010.
  13. Ћосић, Добрица, Пишчеви записи. 1981-1991, Филип Вишњић, Београд, 2002.
  14. Anthony Lake, „The Limits of Peacekeeping“, The New York Times, Fe­bruary 06, 1994.
  15. “Kosovo on the edge of the knife,” Economist, 20 March 1999. „Bin La­den in the Balkans“ , The Washington Times, June 22, 2001. “Al Qaeda’s Balkan Links”, The Wall Street Journal Europe, November 01, 2001.
периодика Политичка ревија 3/2014 УДК 316.32(4-672EU):327.5(4-12) 25-49
ç