Изабери језик:
Тема броја

ПРОТИВРЕЧНОСТИ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ И МОДЕЛИ МЕЂУНАРОДНИХ ИНТЕГРАЦИЈА

БЕРЛИНСКИ ПРОЦЕС – НЕМАЧКА „ЗАПАДНОБАЛКАНСКА“ ИНИЦИЈАТИВА

Сажетак

У овом раду аутори анализирају настанак и развој Берлинског процеса (2014–), као иницијативе коју је покренула Савезна Република Немачка према државама Западног Балкана, а са превасходним циљем убрзања њихових европских интеграција, економског и инфраструктурног развоја, као и унапређења регионалне сарадње. СР Немачка је успела да захваљујући ојачавању своје улоге на Западном Балкану, у Берлински процес укључи Аустрију, Француску и Италију. Веома је битно да државе Западног Балкана у што је могуће већој мери испуне и спроведу оно на шта су се обавезале у оквиру Берлинског процеса, а како би убрзале приступање Европској унији и унапредиле међусобну сарадњу превасходно кроз решавање бројних нагомиланих билатералних проблема. Са друге стране, Немачка је обећала финансијску и стручну помоћ у реализацији бројних инфраструктурних, енергетских и образовних пројеката у региону Западног Балкана.

кључне речи:

Референце

  1. „Ангела Меркел: Храбре одлуке Београда“, Б92, Београд, 7. септембар 2015, Internet, http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2015&mm=09&dd=07&nav_category=11&nav_id=1036078, 22/07/2016.
  2. Ђукановић Драган, „Виђења Балкана у савременом европском геополитичком окружењу“, у зборнику: Супротстављање савременим облицима криминалитета – анализе стања, европски стандарди и мере за унапређење (приредила: Драгана Коларић), Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2015, стр. 245–255.
  3. Ђукановић Драган, „Трансформација Пакта за стабилност у Југоисточној Европи: нови подстицаји регионалној сарадњи“, у зборнику: Међудржавни форуми за сарадњу у Европи: упоредни модели (приредио: Драган Ђукановић), Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2007, стр. 173–190.
  4. Ђукановић Драган, Балкан на постхладноратовском раскршћу (1989–2016), Институт за међународну политику и привреду, Службени гласник, Београд, 2016.
  5. Лопандић Душко, Кроња Јасминка, Регионалне иницијативе и мултилатерална сарадња на Балкану, Европски покрет у Србији, Фондација Фридрих Еберт, Београд, 2010.
  6. Нордијски модел сарадње и могућност његове примене (приредио: Јован Теокаревић), Центар за регионализам, Нови Сад, Балкански фонд за демократију, Београд, 2011, стр. 1–6.
  7. Пророковић Душан, Немачка геополитика и Балкан: о циљевима средњоевропског континентализма, Catena Mundi, Београд, 2011.
  8. Степић Миломир, „Западни Балкан: пример географског распојмљивања и геополитичког манипулисања”, Национални интерес, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3/2012, стр. 302–312.
  9. “A strong Europe in a world of uncertaines by Jean-Marc Ayrault and Frank-Walter Steinmeier”, 27. June 2016. Internet, http://www.voltairenet.org/article192564.html, 15/08/2016.
  10. А. В., „Vučić: najznačajniji infrastrukturni projekat pruga Beograd-Sarajevo“, 24 sata, Sarajevo, 28. avgust 2014.
  11. Adebahr Cornelizs, Töglhofer Theresia, “Starker Partner, strenger Kritiker: Die zwei Gesichter der Deutschen Erweiterungspolitik gegenüber dem Westlichen Balkan“, DGAPanalyse, no. 11/2015, стр. 3–11.
  12. „Britansko-njemačka inicijativa: Otvoreno pismo britanskog ministra vanjskih poslova Hammonda i njemačkog ministra vanjskih poslova Steinmeiera građanima Bosne i Hercegovine“, 6. novembar 2014, Internet, http://www.sarajewo.diplo.de/Vertretung/sarajewo/ba/03/aspen__konferenz__berlin__2014.html, 22/07/2016.
  13. Đukanović Dragan, “Bilateral Relations Between The Western Balkan Countries – Historical Background and Contemporary Challenges”, in conference proceedings: Regionalism and Reconciliation (editors: Duško Dimitrijević, Ivona Lađevac, Ana Jović-Lazić), Global Resource Management, Doshisha University, Japan, Institute of International Politics and Economics, Belgrade, 2014, стр. 111–127.
  14. “Final Declaration by the Chair of the Paris Western Balkans Summit”, Paris, 4 July 2016, Internet, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/policy-highlights/regional-cooperation/20160713-01.final-declaration-by-the-chair-of-the-paris-western-balkans-summit.pdf, 05/09/2016.
  15. “Non paper on the new concept of joint performance of the Western Balkan countries aimed at intensifying EU integration (Western Balkan Six – G6)“, April 2013.
  16. Policy Brief: Removing obstacles to EU accession: Bilateral Disputes in the Western Balkans (primary authors: Nikola Dimitrov, Marika Djolai and Natasha Wunsch), Balkans in Europe Policy Advisory Group – BEPAG, Europen Fund for the Balkans, Graz, August 2015, стр. 4–14.
  17. Wanninger Julia, “Der Westliche Balkan – Prüfstein deutscher und europäischer Außenpolitik“, Notes du Cefra, no. 60/2016, стр. 7–28.
  18. „Završna deklaracija predsjedatelja konferencije o zapadnom Balkanu“, Berlin, 28. avgust 2014, Internet, http://www.nezavisne.com/novosti/bih/Zavrsna-deklaracija-prve-Konferencije-o-zapadnom-Balkanu/260390, 05/09/2016.
  19. „Završna deklaracija predsjedavajućeg Bečkog samita o Zapadnom Balkanu“, Beč, 27. avgust 2015, Internet, http://europa.ba/wp-content/uploads/2015/08/Zavr%C5%A1na-deklaracija-predsjedavaju%C4%87eg-Be%C4%8Dkog-samita-o-Zapadnom-Balkanu.pdf, 05/09/2016.

   

периодика Српска политичка мисао 4/2016 УДК 327(430:497-15)“2014/2016“ 169-185
ç