Изабери језик:
Тема броја

Социјална политика 1/2018

АНАЛИЗА ПОЛОЖАЈА ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ КОЈА ЖИВЕ У РУРАЛНИМ ПРЕДЕЛИМА ГРАДА ВАЉЕВА

Сажетак

Предмет овог рада је анализа положаја деце са сметњама у развоју која живе у руралним подручјима града Ваљева. Циљ рада јесте израда Студије случаја која представља независну процену стања и потреба деце са сметњама у развоју и инвалидитетом у руралним подручјима града Ваљева. Следствено, студија случаја ће обухватити анализу положаја деце и њихових породица у следећим областима: сиромаштво и социјална сигурност,  социјална заштита и право на живот у породичном окружењу и здравствена заштита.Директним посетама породици и реализацијом истраживања кроз квантитативни и квалитативни рад са родитељима, добијени су  подаци о породичним ситуацијама, статусу и потребама детета и породице. Истраживање је реализовано користећи се трима методама, квалитативном, квантитивниом методом и методом анализе садржаја.Уочено је да је деци са сметњама у развоју и инвалидитетом у Ваљеву и околини, као и њиховим породицама, потребно је обезбедити свеобухватну, доступну и интензивну подршку како би учествовала у друштву равноправно са другом децом.

кључне речи:

Референце

Социјална политика 1/2018 1/2018 УДК 364-056.26/.36-053.2:911.373(497.11) 61-86
ç