Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

АМЕРИЧКА ДЕМОКРАТИЈА: ТОКВИЛОВА ПЕРСПЕКТИВА

Сажетак

Рад се бави аналитичким поређењем две можда најважније студије Алексиса де Токвила: “Демократије у Америци” и “Старог режима и Француске револуције”, зарад што бољег разумевања културолошких, психолошких и политичких чинилаца за развој демократских институција и демократије in genere. Ово се посебно односи на улогу асоцијација и сло­боде удруживања у сфери процеса консолидовања демократије и одређивања граница демократске еманципације. Рад се закључује разматрањем значаја кооперативне димензије асоцијација за демократску културу, што се никако не може изједначити са узроком за функционисање демократског система.

кључне речи:

Референце

  1. Ceaser, J. „Alexis de Tocqueville on Political Science, Political Culture, and the Role of the Intellectual“, The American Political Science Review, 79(3), 1985, стр. 656-672.
  2. Dahl, R. A Preface to Democratic Theory, Chicago Univesity Press, Chicago, 1984.
  3. Engster, D. „Democracy in the Balance: The Role of Statist, Li­beral, and Republican Institutions in Tocqueville’s Theory of Liberty“, Polity, 30(3), 1998, стр. 489-511 Gutmann, A. (ур.) Freedom of Association, Princeton University Press, Princeton, 1998.
  4. Hochberg, J. „Reconciling History with Sociology? Strategies of Inquiry in Tocqueville’s Democracy in America and The Old Regime and the French Revolution“, Journal of Classical Sociology, 2007, 7(1), стр. 23-54.
  5. Lively, J., The Social and Political Thought of Alexis de Tocquevil­le, Oxford University Press, Oxford, 1962.
  6. Macpherson, C. B. The Life and Times of Liberal Democracy, Oxford University Press, Oxford, 1977.
  7. Maletz, D. „The Spirit of Tocqueville’s Democracies“, Polity, 30(3), 1998, стр. 513-530.
  8. Maletz, D. „Tocqueville’s Tyranny of the Majority Reconsidered“, Polity, 64(3), стр. 741-763.
  9. Parsons, T. The System of Modern Societes. Prentice-Hall, Engle­wood Cliffs, 1971.
  10. Putnam, R., Leonardi R. и Nonetti R. Y. Making democracy work: Civic Tradition in Modern Italy, Princeton Univer­sity Press, Princeton, 1993
  11. Ruso, Ž. Društveni ugovor, „Filip Višnjić“, Beograd, 1993.
  12. Tocqueville, The Old Regime and the French Revolution. Do­ubleday Anchor Books, Garden City, 1955.
  13. Tocqueville, Democracy in America 1-2, Vintage Books, New York, 1990.
  14. Verba, S., Scholzman K. L. и Brady, H. E. Voice and Equality: Ci­vic Voluntarism in American Politics, Harvard University Press, Cambridge, 1995.
  15. Warren, M. E. Democracy and Association, Princeton University Press, Princeton, 2001.
  16. Wolin, S. Tocqueville between Two Worlds: The Making of a Po­litical and Theoretical Life. Princeton University Press, Princeton, 2001.
периодика Национални интерес 2/2010 УДК: 321.7(73):32.01 Tocquevile A. 23-42
ç