Изабери језик:

О часопису

Часопис “Политика националне безбедности” представља акумулацију савремених промишљања о утицају политике на процес изградње и функционисање система националне безбедности модерне државе. Часопис је настао из зборника “Србија”, који је редовно излазио четири године и превасходно се бавио темама из домена одбрамбене и безбедносне политике, те безбедносних ризика и претњи. Одлуком Научног већа Института за политичке студије, овај зборник од 2013. године постаје прво тематски годишњак, а затим и часопис “Политика националне безбедности”. Редакција има за циљ да са научног становишта анализира и проучава различите аспекте националне и међународне безбедности, а нарочито улогу државе и политичких структура у креирању безбедносног окружења, посебно у контексту 21. века и асиметричних безбедносних претњи којима је савремена држава изложена.
Часопис излази два пута годишње, у априлу и новембру.

Издавач: Институт за политичке студије

ISSN: 2334-959X

DOI: 10.22182/pnb

Пријави се за билтен

ç