Изабери језик:

Редакција

Е-мејл:

[email protected]

Издавач:
Институт за политичке студије

За издавача:
Живојин Ђурић

Главни и одговорни уредник:
Момчило Суботић

Чланови редакције:
Момчило Суботић
Драган Марковић
Зоран Милошевић
Јован Базић
Владан Станковић
Сања Шуљагић
Драган Јовашевић
Александра Мировић
Миодраг Радојевић
Савет часописа:
Мирољуб Јевтић
Никола Жутић
Драган Новаковић
Дарко Маринковић
Брацо Ковачевић
Урош Шуваковић
Снежана Грк
Димитриј Констатинович Безњук
Петар Ковачич Першин
Михаил Лобанов

Секретари редакције:
Јелена Тодоровић
Душан Достанић

Пословни секретар:
Смиљана Пауновић

Пријави се за билтен

ç