О часопису

“Администрација и јавне политике” је научни часопис чија је област интересовања јавна управа и анализа јавних политика. Актуелност ових тема је евидентна како у земљама у транзицији, тако и у развијенијим државама. Савремени процеси сложених управних система захтевају континуирано проучавање, како кроз посматрање и анализу из угла теорије тако и кроз тражење конкретних начина за решавање бројних проблема са којима се суочава модерна администрација у пракси. Са друге стране, анализа јавних и практичних политика, не само у локалном и националном, већ и у глобалном контексту, има све већи значај у области друштвених наука. Научно проучавање јавних политика треба да допринесе новој перспективи сагледавања савремених друштвених процеса и понуди решења за унапређење стања у бројним областима, од чега највећу корист имају сами грађани. Редакција намерава да кроз радове истраживача и стручњака из земље и иностранства понуди одговоре на проблеме са којима се суочава јавна администрација, као и да понуди моделе редизајнирања јавних политика у Републици Србији, те да допринесе њиховој анализи и проучавању.

Часопис излази три пута годишње.

Издавач: Институт за политичке студије

ISSN: 2406-2529

DOI: 10.22182/ajp

Пријави се за билтен

ç