Изабери језик:
Тема броја

ДВАДЕСЕТ ГОДИНА ОД НАТО АГРЕСИЈЕ НА СРЈ – ПОВОДИ И ПОСЛЕДИЦЕ

Сажетак

Зборник радова са националне конференције
са међународним учешћем
(Београд, 10. јун 2019. године)

ПРИРЕДИЛИ
Живојин Ђурић
Милош Јевтић

Пре двадесет година, НАТО је бомбардовао тадашњу
Савезну Републику Југославију (СРЈ), а последице овог чина
се осећају до данашњег дана.
С тим у вези, овај зборник представља покушај
мултидисциплинарне систематизације како разлога, тако
и ефеката НАТО агресије. Без намере да се пружи коначан
одговор, акценат је стављен на различите димензије НАТО
интервенционизма, позицију СРЈ, као и ситуацију у Републици
Србији двадесет година касније.
Разматрани аспекти овог историјског догађаја обухватају
анализу геополитичких аспеката и утицаја медија, сведочанства
учесника, емпиријске налазе, али и многе друге целине.
Овим је обухваћен широк спектар чинилаца који су
водили НАТО агресији и начинима на који се она (неко би
рекао) и данас спроводи. Тиме је основни циљ зборника
остварен, а читаоцу се оставља коначан суд о степену његовог
остварења.

кључне речи:

Референце

978-86-7419-318-1
ç