1/2021
периодика

БEЗБЕДНОСТ У ЈАВНОЈ УПРАВИ

Развој јавне управе некопматибилно свом диманичком и интензивном разгранавању не поклања довољно пажње безбедносном аспекту чинећи га неконтинуираним или чак у целости . . .

1/2021
периодика

ПРАЋЕЊЕ НАПРЕТКА РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПРОЦЕСУ ПРИСТУПАЊА ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Један од неопходних предуслова за припрему за чланство у Европској унији јесте реформисање јавне управе државе кандидата. Јавна управа и њено фукционисање треба да . . .

1/2021
периодика

ИЗАЗОВИ ПРИМЕНЕ НОРМАТИВНО-ПРАВНИХ АКАТА У ОБЛАСТИ ПОЛИТИКЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

Компаније преко имплементације и примене одредби стратегија, закона, директива и других прописа, али и међународних стандарда рада, обезбеђују својим запосленима заштиту . . .

1/2021
периодика

УТИЦАЈ МЕЂУНАРОДНИХ ИНСТИТУЦИЈА У ЕРИ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ НА ОБРАЗОВНЕ СИСТЕМЕ ЗЕМАЉА У РАЗВОЈУ

Ера глобализације укинула је многе границе које су некада постојале у комуникацији између држава, компанија и појединаца. Као сама појава глобализација је различито . . .


ç