Општи сектор

УПРАВНИ ОДБОР:

 • Председник: проф. др Урош Шуваковић, Филозофски факултет, Косовска Митровица, Универзитет у Приштини;
 • Марина Костић, Факултет за пословне студије и право, Универзитет Унион „Никола Тесла“, Београд;
 • Нада Радушки, Научни саветни,  Институт за политичке студије;
 • проф. др Дарко Маринковић, Висока струковна школа за предузетништво, Београд;
 • др Зоран Милошевић, научни саветник, Институт за политичке студије, Београд;
 • проф.др Љубиша Деспотовић, научни саветник, Институт за политичке студије, Београд;
 • доц. др Синиша Атлагић, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду.

 

НАУЧНО ВЕЋЕ:

 • Др Живојин Ђурић, научни саветник
 • Др Радослав Гаћиновић, научни саветник, председник
 • Др Игор Јанев, научни саветник
 • Др Зоран Милошевић, научни саветник
 • Др Драган Марковић, научни саветник
 • Др Момчило Суботић, научни саветник
 • Др Дејана Вукасовић, научни сарадник, заменик председника
 • Др Сања Шуљагић, виши научни сарадник
 • Др Владан Станковић, научни сарадник
 • Др Ђуро Бодрожић научни сарадник
 • Др Јелена Миљковић-Матић, научни сарадник
 • Др Миломир Степић, научни саветник
 • Др Нада Радушки, научни саветник
 • Др Весна Станковић-Пејновић, научни сарадник
 • Др Александра Колаковић, научни сарадник

ç