Izaberi jezik:

Zoran Mirković

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Univerzitet odbrane

PERIODIKA

UTICAJ SPOLJNE POLITIKE RUSKE FEDERACIJE NA IZMENU BEZBEDNOSNOG AMBIJENTA U EVROPI NA POČETKU 21. VEKA

Autori zastupaju tezu da je u periodu između 2008. i 2010. godine rezultanta potreba i interesa ključnih subjekata evropske politike ukazivala na mogućnost izgradnje stabilnog i funkcionalnog bezbednosnog poretka na Starom kontinentu zasnovanog na konsenzusu velikih sila i jačanju uloge UN i OEBS u evropskim bezbednosnim procesima. Formalni predlog za organizaciju međunarodne konferencije u cilju dogovora o osnovama budućih odnosa izneo je tadašnji ruski predsednik Medvedev 2008. godine, po kome je ovaj spoljnopolitički postupak Moskve dobio naziv. Debate o ruskom predlogu okončane su konačnim odbijanjem od strane SAD 2010. godine posle čega je Rusija započela novu fazu u svojoj spoljnoj politici. Cilj ovog rada je da prikaže uticaj Medvedevljeve inicijative iz 2008. godine na pomeranje pristupa Rusije od kooperativnog ka antagonističkom i izmenu prirode kontinentalnog bezbednosnog poretka od ranije hegemonske stabilnosti, do statusa nestabilne ravnoteže snaga u kome se danas nalazi.

ç