Izaberi jezik:

Zoran Marjanović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Ministarstvo odbrane Republike Srbije

PERIODIKA

GEOGRAFSKI VEKTOR NACIONALNE ODBRANE – KOPNENA MOĆ

Kako bi sagledali uticaje spoljnopolitičkog položaja države, neophodno je da pomenemo bar tri elementa, istorijska zbivanja koja su oblikovala određenu državu, region ili kontinent, geografski položaj i politički sistem država. Bilo koji od ovih elemenata povezan je izuzetno mnogo sa geografskom odnosno prostornom, kopnenom moći. Sve ovo je u vezi sa politikom koja je vezana za međunarodnu politiku kako države, regiona, tako i globalne politike. U ovom istraživanju, analizirani su elementi, geografski prvenstveno, kako utiču na kopnenu moć jedne države. Ovo istraživanje se sastoji iz pet celina. U uvodnom delu je nagovešteno šta je geografski vektor nacionalne odbrane i kakav je uticaj kopnene moći na spoljnopolitičko pozicioniranje. Drugi deo razmatra pojam geopolitike i glavne predstavnike geopolitike kao i njihova teoretska gledišta na međusobni uticaj političkih, geografskih i strategijskih faktora. U trećoj celini je kroz kritički osvrt na istraživanje više teoretičara sagledana strateška misao o konvencionalnim silama kopnene moći. Četvrta celina jasno oslikava kopnenu moć država u čijim sistemima odbrane je ista težišno izražena. Završna celina rada analizira šta je prošlost nosila u segmentu kopnene moći, šta to predstavlja danas i šta je za očekivati u narednom periodu vezano za ispoljavanje uticaja kopnene moći na društvo i države.

ç