Zoran Malbašić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Akademija za nacionalnu bezbednost, Beograd

PERIODIKA

ORGANIZOVANI KRIMINAL: NEVOJNA PRETNJA NACIONALNOJ BEZBEDNOSTI

Kroz čitavu istoriju, primarna pretnja po bezbednost jedne države dolazila je od strane vojnih potencijala suprotstavljenih država ili vojnih koalicija. Poslednje dekade donose nam izmenjene okolnosti, u kojima je sve veća pretnja po nacionalnu bezbednost kreirana od strane nedržavnih aktera. Ovaj rad u prvi plan ističe negativne efekte organizovanog kriminala, koji predstavlja osnovnu nevojnu pretnju po nacionalnu bezbednost, te konstantnu i slojevitu opasnost koju je izuzetno teško prepoznati i na nju adekvatno reagovati. Organizovani kriminal predstavlja kompleksnu pojavu u savremenom društvu ne samo po širokom spektru pojavnih oblika oličenih u brojnim krivičnim delima, već i zbog činjenice da njegovo delovanje proizvodi direktne negativne posledice na ekonomski sistem države, samim tim i na donošenje najvažnijih državnih odluka u sferi privredno-političkih odnosa, ali i u sektoru bezbednosti. Autor analizira pojavne oblike i karakteristike savremenog organizovanog kriminala, kao i genezu ove negativne pojave sa kojima se susreću sve države sveta. Takođe, istaknuta je i multidimenzionalnost posledica koje brojni pojavni oblici organizovanog kriminala imaju po bezbednost države na nacionalnom nivou, ali i na nivou međunarodne zajednice. Konačno, istaknuta je neophodnost interdisciplinarnog pristupa u teorijskom izučavanju ove negativne društvene pojave, kao i neophodnost saradnje na globalnom nivou kako bi se pasivizirali negativni efekti delovanja organizovanih kriminalnih grupa.

PERIODIKA

ISTORIJSKI REVIZIONIZAM: PROGRES NAUKE ILI IDEOLOŠKO ORUŽJE?

Ovaj rad ima za cilj da opiše i analizira fenomen istorijskog revizionizma, njegove interpretacije kao i reperkusije na dnevnopolitičku stvarnost. Takođe, u ovom radu izložena je geneza pojma istorijski revizionizam, uslovi u kojima najčešće dolazi do istorijskog revizionizma, te njegovi pojavni oblici. Autor naročito nastoji da izloži i analizira sve perspektive istorijskog revizionizma, kako pozitivne, tako i one negativne. Posebna pažnja posvećena je analizi istorijskog revizionizma na širem području Balkana, koje važi za područje opterećeno istorijskim nasleđem, gde ovaj pojam često poprima mitologizovane karakteristike i gde se uglavnom koristi u političke svrhe na nacionalnom nivou.

ç