Изабери језик:

Зоран Лончар

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Правни факултет, Универзитет у Новом Саду

периодика

ПРАВНИ ПОРЕДАК И СЛОБОДА ПОЈЕДИНЦА

На почетку рада аутори разматрају идеју слободе појединца, уопште и у праву, и дефинишу тезу коју ће заступати и бранити у раду. Постављајући, наиме, тезу да је право царство слободе појединца, аутори најпре наводе приговоре који се тој тези могу упутити, а затим их аргументовано релативизују и обеснажују. У даљем излагању разрађују своју напред наведену тезу, те између осталог тврде да се поштовање правних норми темељи на њиховој сагласности са етичким нормама. Поред тога, како је циљ права „мирно решавање интересних конфликата“, а оно није силом одређено те не представља фактичку принуду, снага ауторитета права гради се на посебној „правној моћи“, коју аутори потом посебно у свом раду појашњавају. На крају закључују да је позитивно право несумњиво ауторитет који је једини у стању да обезбеди праву меру слободе појединцима, која „сама за себе није могућа, већ се тек кроз ауторитет права може остварити“.