Zoran B. Kinđić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu.

PERIODIKA

REAFIRMACIJA PRAVA NEROĐENIH NA ŽIVOT

U ovom članku autor razmatra etičke i religijske argumente u korist prava nerođenih na život. On ukazuje da su latinski oci, pod uticajem Aristotela, uglavnom bili skloni da zastupaju teoriju o naknadnom ili postepenom oživljavanju embriona, dok gotovo svi istočni oci do danas smatraju da je embrion od trenutka začeća ličnost. Konsekvenca učenja o naknadnom oživljavanju embriona je mogućnost abortusa do trenutka oživljavanja. Zastupnici učenja o reinkarnaciji duše smatraju da je abortus dozvoljen sve dok se duša ne useli u telo. Ukoliko je već embrion ličnost, abortus predstavalja moralni prestup, osim u slučaju da je ugrožen život majke. Autor opovrgava argument da je abortus dozvoljen ukoliko prenatalna dijagnostika ustanovi da će se roditi hendikepirano dete, jer i takva osoba je ličnost.

ç