Изабери језик:

Живко Кулић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Уни­вер­зи­тет Ме­га­тренд­,­ Бе­о­град.

периодика

СУБЈЕКТИ И ФАКТОРИ ПОЛИТИЧКОГ ЛИДЕРСТВА

Многи појмови савремене теорије о организационом понашању преузимају се из политичке теорије и праксе, потискујући из употребе уобичајене и раније коришћене појмове и термине. Речи: моћ, власт, конфликти, коалиција и многе друге већ су се одомаћиле у стручној литератури. Слично се дешава и са употребом речи: лидерство, тимови, савези, овлашћења, централизам, федерализам, глобализам и слично. Лидерство и вођство су, на тај начин, постали нови и незаобилазни термини у политичком амбијенту, али и незаобилазни изрази у организационом понашању. Политичка моћ све више претставља одраз носиоца политичког лидерства. Од савременог политичког лидера захтева се не само моћ реторике, већ знање, образовање, приврженост послу, оданост идеји, култура понашања, способност креирања нових идеја, вештина утицаја, јавност и самокритичност.

периодика

СТИЛОВИ И МОДЕЛИ ЛИДЕРСТВА У ПОЛИТИЦИ

Политички амбијент одише нестабилношћу, која може бити креирана дејством различитих фактора. Природа политичке нестабилности захтева спремност и способност носиоца политичке моћи, да пронађе механизме успоставаљања нове политичке равнотеже и реалности. Начин деловања и креирања одлука у политичком простору указује да сваки носилац политичке моћи, лидер политичке организације развија свој препознатљиви стил лидерства. Лидерством и стиловима лидерства бавио се и још увек се бави велики број научника и истраживача. Захваљујући њима, настале су бројне теорије лидерства, чији резултати се преиспитују у свакодневној управљачкој пракси широм света. Сваки стил се одликује посебношћу облика и формом изражавања, који се понављају у форми истог. Та посебност, али и везаност за појединца указује да сваки стил има свој облик изражавања замисли и спровођења одлука. У савременом политичком простору стил и модел лидерства је јединствен и посебан што захтева његово препознавање.